Nový kostel, bytový dům, golfový klub či zrekonstruovaný most. Celkem devět českých projektů se bude ucházet o evropské ocenění Mies van der Rohe 2013.

Prestižní cenu za nejlepší současnou architekturu uděluje každé dva roky Evropská unie ve spolupráci s barcelonskou Nadací Miese van der Rohe. Na české nominaci se už tradičně podílela Česká komora architektů (ČKA) spolu s dvojicí nezávislých expertů.

Pětici projektů z let 2011 a 2012 letos vybírali Igor Kovačevič a Osama Okamura. Zbylé čtyři stavby doporučila speciální komise komory architektů, ve složení Karolína Jiralová, Jan Sedlák a Imro Vaško. Konečnou nominaci pak ještě muselo schválit představenstvo ČKA.