Vizuálně propojit dvě existující kulturní instituce, zrenovovat rozpadající se blok domů a především vytvořit v centru Krakova multifunkční prostor, v němž se budou moct veřejnosti představit tvůrci napříč uměleckým spektrem.

Takový byl plán Krzysztofa Orzechowského, ředitele krakovského Divadla Juliusze Slowackiho, a Janusze Sepioła, maršála Malopolského vojvodství, kteří se v roce 2004 rozhodli iniciovat výstavbu krajského centra umění.

Spolupráce obou činitelů přinesla ještě v témže roce vyhlášení architektonické soutěže na projekt kulturní instituce, která svým umístěním i funkcí měla doplnit sousední Vojvodskou knihovnou, a poskytnout prostor pro novou scénu Divadla Juliusze Slowackiho.