Když jsme s Janem Mlčochem začali před třemi lety připravovat výstavu Česká fotografie 20. století, shodli jsme se, že nám nejde o kurátorskou exhibici, o ilustrování nějaké apriorní teze ani o přísně selektivní expozici děl nejvýznamnějších tvůrců.

Od počátku jsme chtěli připravit výstavu, která by pokud možno v autorských dobových originálech představila hlavní trendy naší fotografické tvorby v právě uplynulém století, o to jak na neopomenutelných nejvýznamnějších dílech, tak na pracích, které z různých důvodů zůstaly neznámé nebo byly pozapomenuté, ale přesto obohacují obraz české fotografie sledovaného období.

Tento obraz jsme chápali v širších souvislostech, proto jsme do výstavy zařadili práce řady výtvarníků pracujících s fotografií.