Zamyšlený, ostře barevný a zvláštně strnulý je svět, který kolem sebe vidí fotograf Vladimír Birgus. Od roku 1973 rozšiřuje svůj životní cyklus Cosi nevyslovitelného. Jeho fotografie z posledních let a několik černobílých starších snímků představuje pražská Leica Gallery.

O Birgusovo jméno "škrtne" každý, kdo se jen trochu zajímá o současnou českou dokumentární fotografii. Proslulý je především jako historik, publicista a pedagog (je vedoucí velmi agilního Institutu tvůrčí fotografie v Opavě), je objevitelem a také propagátorem žánru subjektivní dokument, o kterém napsal stohy pojednání.