Kunsthistorici nesouhlasí s převozem ostatků Františka Kupky z Paříže do Prahy. Urna s Kupkovým popelem je od jeho pohřbu v roce 1957 uložena v kolumbáriu na hřbitově Pere Lachaise.

Před časem vznikl nápad umístit ji na Slavíně. Podle iniciátorů převozu by se tak měl český stát přihlásit ke svému slavnému rodákovi, jenž patří mezi světové průkopníky abstraktní malby. Kunsthistorici ale připomínají, že Kupka si za domov zvolil Francii a neprojevil zájem se vracet do Čech.

Raději koupit náhrobek v Paříži

"Můžeme být právem hrdi na to, že Čechy daly světu osobnost tak velkého formátu, jakou je František Kupka, nemáme ale právo si ji přivlastňovat a bez jejího deklarovaného přání ji z Francie převážet zpět. Kupkova velikost ostatně zdaleka přesahuje naše hranice, neredukujme jej proto nyní na osobnost domácího formátu," uvádí Uměleckohistorická společnost ve svém dopise ministryni kultury z pátku 13. ledna.

Pokud by český stát přesto chtěl zajistit Kupkovi důstojnější hrob, navrhují historikové umění zakoupit náhrobek na hřbitově Pere Lachaise a zviditelnit Františka Kupku jeho zařazením do seznamu významných osobností zde pohřbených; na seznamech dostupných na webu ke hřbitovu Pere Lachaise jeho jméno stejně už figuruje.