Do České republiky přijel před časem číst ze svých knížek, ochotně je podepisoval a pak vysvětloval, proč v jeho prózách hraje podstatnou roli počasí a kterak se v nich odrážejí jeho osobní zážitky.

HN: Trilogie Lewis se celá odehrává na ostrovech Vnějších Hebrid, které velice sugestivně popisujete. Jak důležité je pro vás prostředí vašich příběhů?

Vědomí místa je pro mě zásadní ve všech knihách; prostředí, kde se příběh odehrává, v podstatě považuji za jednu z postav. Například v sérii mých "čínských thrillerů" vystupují dva ústřední protagonisté – čínský detektiv a americký patolog –, ale ve skutečnosti jsou hlavní postavy tři a tou třetí je Čína. Snažil jsem se ji čtenářům přiblížit a zprostředkovat tak, jak jsem ji poznal já sám.