V díře v zemi žil hobit. Není to ošklivá, špinavá, vlhká díra, naplněná koncemi červů a ošumělým zápachem, ani suchá, holá písečná díra, na níž by se nic nedalo sedět nebo jíst: byla to hobitová díra a to znamená pohodlí.Google Translate.

Překlad prvních dvou vět románu Hobit aneb cesta tam a zase zpátky není dokonalý, ale ukazuje, jak obrovský pokrok udělal tým počítačových a jazykových vědců v Googlu při vylepšení strojového překladu do češtiny. Nová verze překladače je dostupná na webu, integrovaná do prohlížeče Google Chrome i v mobilní aplikaci, která umožňuje také stažení slovníků pro off-line použití.

Umělá inteligence rozumí obsahu

Za výrazně lepším převodem textu mezi češtinou a angličtinou nestojí lepší slovníky, ale umělá inteligence – využití neurální sítě a strojového učení. Systém nově při překladu nepracuje pouze porovnáváním slovníkových hesel, ale bere v úvahu celé rozvité věty. Díky umělé inteligenci pracuje s kontextem a snaží se, aby výsledný text připomínal dokumenty v cílovém jazyce, které si umělá inteligence dříve nastudovala.

Google uvolnil novou generaci svého strojového překladu pro české uživatele rychleji, než se čekalo. Teprve před rokem Google při otevření nové laboratoře pro výzkum a vývoj umělé inteligence v Curychu naznačil, že pracuje na využití umělé inteligence při překladech, a teprve před pěti měsíci tuto technologii zpřístupnil pro největší světové jazyky.

Nová verze překladače stále dělá chyby, i výrazné. Záleží vždy na tom, nakolik obvyklé věty a obraty obsahuje překládaný text nejen ve zdrojovém, ale i v cílovém jazyce překladu. Pro běžné texty, jako je základní zpravodajství, oficiální korespondence nebo zprávy na sociálních sítích, je Translate extrémně užitečný. I v předchozí verzi, která pracovala se statistickými modely, umožňovala zájemcům získat informace v jazycích, kterým vůbec nerozumí, včetně čínštiny nebo japonštiny.

Překladatele Google nenahradí

O zhodnocení nové verze překladače jsme poprosili i známého překladatele Viktora Janiše: „Tak jako u všech předchozích pokusů o mechanický překlad umožní překladač v hrubých obrysech pochopit, o čem původní text pojednává. Člověka ale nahradit nemůže a ani mu nemůže posloužit hrubým překladem, který by se dál upravoval. Redigovat TOHLE je pořád ještě pracnější než přeložit to z jedné vody načisto.“

Jako příklad použil náročnější text – úvod románu Kvítek karmínový a bílý. Na jedné stránce náročný kritik napočítal čtrnáct hrubých obsahových chyb. To je ale extrém spojený s literárním překladem. V běžném provozu odvádí Google Translate pro pochopení textů v cizích jazycích velmi dobrou službu.

Kvítek karmínový a bílý v překladu Viktora Janiše:

Pozor, kam šlapete. A buďte ve střehu, ještě se vám to bude hodit. Město, do něhož vás přivádím, je rozlehlé a spletité a vy jste v něm ještě nebyli. Možná si představujete, že ho dobře znáte z jiných příběhů, které jste četli, ale ty příběhy vám nadbíhaly, vítaly vás jako přátele, chovaly se k vám, jako byste sem patřili. Věc se má tak, že jste vetřelci z úplně jiného času a místa.

Když jsem poprvé zachytila váš pohled a vy jste se rozhodli jít se mnou, nejspíš jste si mysleli, že sem prostě dorazíte a uděláte si pohodlí. A teď tu skutečně jste a najednou vás někdo v třeskutém mrazu vede neproniknutelnou tmou, škobrtáte po nerovné ulici a nic nepoznáváte. Rozhlížíte se doleva a doprava, mhouříte oči proti ledovému větru, uvědomujete si, že jste vešli do neznámé ulice, dvou řad neosvětlených domů plných neznámých lidí.

A přece jste si mne nevybrali naslepo. Byla vzbuzena jistá očekávání. Upejpavost stranou: doufali jste, že uspokojím všechny vaše touhy, které jste ze samé plachosti nedokázali ani pojmenovat, anebo že si se mnou alespoň užijete.

Teď váháte, pořád se mě držíte, ale máte nutkání pustit se mne. Když jste se mě poprvé chopili, nenadáli jste se, že budu tak tlustá, ani jste neočekávali, že vás popadnu tak pevně a rychle. Do tváří vás bodá déšť se sněhem, ostré jehličky tak mrazivé, až pálí, jako žhnoucí oharky ve větru. Uši vás začínají bolet. Ale nechali jste se svést na scestí a teď už je pozdě obrátit se zpátky.

Kvítek karmínový a bílý v překladu Google Translate:

Dejte pozor. Držte se o své vědomosti; Budete je potřebovat. Toto město, do kterého tě přivedu, je obrovské a složité a ty jsi tady nebyl předtím. Z jiných příběhů, které jste si přečetli, si můžete představit, že to dobře víte, ale ty příběhy vás lahodily, přivítaly vás jako přítele a léčily vás, jako byste patřili. Pravdou je, že jste cizinec z jiného času a místa úplně.Když jsem poprvé zachytil vaše oko a vy jste se rozhodli jít se mnou, pravděpodobně jste si mysleli, že byste prostě přijeli a udělali se doma. Teď, když jste tady, je vzduch horko chladný a zjistíte, že jste vedeni v naprosté temnotě, narazili jste na nerovném terénu a nerozpoznali nic. Když se podíváte doleva a doprava a zamrkáte na ledový vítr, uvědomíte si, že jste vstoupili do neznámé ulice neosvětlených domů plných neznámých lidí.

A přesto jste mě slepě nevybrali. Byly vyvolány jisté očekávání. Nechceme být hezký: doufali jste, že splním všechny touhy, které jste příliš plaché, abys jmenoval, nebo alespoň ukázat, že máte dobrý čas.

Teď už váhám, stále mě držel, ale pokoušel mě nechat jít. Když jste mě poprvé vybrali, nevěděli jste, že jste mě plně neznal, ani jste nečekali, že vás utrhnu tak pevně, tak rychle. Plíseň zanechává vaše tváře, ostré malé plivky tak chladné, že se cítí horké, jako ohnivá paliva ve větru. Vaše uši začínají bolet. Ale nechali jste se zvednout, a je už pozdě, než se teď vrátím.