S novým projektem se toto úterý v pražském divadle Alfred ve dvoře představí mexická choreografka a performerka Cristina Maldonadová.

Vystoupení se nazývá Stereopresence a v Praze žijící umělkyně jím zkoumá, v kolika realitách je možné existovat zároveň. S dramaturgyní Sodjou Zupanc Lotkerovou se inspirovaly raným videoartem a slibují výpravu do paralelních světů a mnohovrstevnatosti lidského vědomí. Samy v inscenaci také účinkují.

Premiéry se uskuteční toto úterý a středu, nejbližší reprízy divadlo na pražské Letné uvede v úterý 13. a ve čtvrtek 15. června.

Vzniku představení předcházel umělecký výzkum degenerativních poruch paměti provázejících demenci a senilitu.

Ztráta krátkodobé paměti a postupné přerušení spojení s aktuálním světem způsobené demencí jsou ve společnosti běžně považovány za nemoc. Demenci nelze vyléčit tradičními lékařskými postupy.

"Odborníci tvrdí, že mimo náš skutečný svět nic dalšího neexistuje. Představme si ovšem demenci jako krajně podivuhodný způsob existence – jako přirozenou strategii, která nám umožňuje současně pobývat ve více světech," uvádějí autorky.

Ty pomocí jednoduchých projekčních pláten, videokamer a datových projektorů zkoumají vrstvy možných světů.

Zajímají je nejednoznačné hranice mezi fyzickým a nemateriálním, skutečným a imaginárním. Umělkyně se tak snaží zachytit přítomnost, ve které se reálný svět prolíná s virtuálním.

"Jednou v noci mě babička vzbudila tím, jak přecházela po předsíni a něco si povídala. Ukazovala na zeď a popisovala zavěšené nádobí. Žádné tam ovšem nebylo. Rozhodla jsem se nevtahovat ji do svého, skutečného světa, ale zůstat v tom jejím, který vytahovala ze své minulosti. Jako bych se přiblížila tomu, kým kdysi byla," popsala Maldonadová, co ji přimělo začít na projektu pracovat.

"Stereopresence je o pobývání mezi světy: zde, v této skutečnosti a souběžně v jiné, soukromé realitě. Je to život na průsečíku těchto skutečností," doplnila.

Maldonadová pochází z Mexika. Je režisérkou, herečkou a multimediální umělkyní, ve své práci používá alternativní divadlo a tanec, živé vstupy do filmů a videí, performance, audiovizuální instalace a tradiční i nová média.

Od roku 2000 Maldonadová tvoří vlastní inscenace nebo spolupracuje s umělci z různých disciplín.

Sodja Lotkerová působí jako dramaturgyně nezávislých divadelních nebo tanečních projektů. Vede zahraniční divadelní kurzy na DAMU.

V letech 2008 až 2015 Lotkerová působila jako umělecká ředitelka Pražského Quadriennale, od roku 1999 pracuje také jako kurátorka.