Proměny české společnosti 50. let v jejích pracovních zvyklostech i volném času reflektuje rozsáhlá kolekce informačních a osvětových filmů z let 1948 až 1959.

Pod názvem název Film – náš pomocník ji vydal Národní filmový archiv se společností Filmexport Home Video. V úterý v Praze představili – ke kolekci se vztahující – studii o užitečnosti či neužitečnosti českého krátkého filmu té doby.

Kolektivní monografie shrnuje výsledky bádání studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Studie jsou zaměřené na dílčí oblasti průmyslového, zemědělského, branného, sportovního či kulturního filmu. Rozebírají kulturně-politické i ekonomické podmínky, za nichž tyto snímky vznikaly, a to, jak byly tematicky spojeny s požadavky zadavatelů – zejména státu.

"Dílčí texty mimo jiné dokazují, že i přes programovost a plánování se většinu kulturně-politických záměrů zadavatelům nedařilo v praxi uplatnit tak, jak se předpokládalo," komentovala to editorka Lucie Česálková.

Mezi rozebíranými snímky jsou i díla režisérů Františka Vláčila, Ladislava Rychmana, Jiřího Menzela či Břetislava Pojara. Představují širokou paletu postupů a forem – od dokumentárního záznamu přes hranou inscenaci, animaci, až k propagaci a reklamě.

Tyto filmy bývaly neprávem přehlíženy a nespravedlivě odsuzovány jako nepodstatná část filmového dědictví, dějin kultury, společnosti i průmyslu a obchodu.

"I když se jedná o účelové snímky plnící funkci osvěty a propagace, můžeme na nich pozorovat různé filmařské přístupy kombinující částečně zábavné, výchovné, informativní a propagační postupy. Dokumentují trendy doby, ukazují úspěchy našich sportovců, vhlíží do života obyčejných lidí, věnují se životosprávě či stylu odívání a bydlení," dodala Lucie Česálková.

Projekt s názvem Film – náš pomocník podpořil Státní fond kinematografie. Díla do něj zařazená mají stopáž deseti hodin. Čtyři DVD v luxusním balení doplňuje tištěná brožura pojednávající o všech 42 krátkých filmech a přibližující okolnosti jejich vzniku.