Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze vydává druhý díl rozsáhlé monografie věnované režiséru, scenáristovi a producentovi Janu Němcovi. Kniha nazvaná „Jan Němec. Enfant terrible forever“ sleduje život a tvorbu umělce od roku 1974, kdy odešel do exilu, až do jeho smrti v roce 2016.

"Kniha je věnována etapě jeho života a práce ve Francii, Německu, USA, Švédsku a Velké Británii i období po návratu do vlasti v roce 1989. Opomenut není ani Němcův poslední film Vlk z Královských Vinohrad," sdělila mluvčí nakladatelství Eva Zavřelová.

Autor knihy, filmový historik Jan Bernard, se svými spolupracovníky využil režisérových vzpomínek i archivních materiálů, fotografií, rozhovorů a kritik.

Dvoudílná monografie na režisérův život a tvorbu nahlíží v historických, ekonomických, politických a estetických souvislostech. Bernard na knize pracoval šest let. Mezi lety 2011 a 2013 vedl s Němcem řadu rozhovorů a získal od něj materiály k nerealizovaným projektům.

V roce 2012 k práci přizval tehdejší studenty režie a dramaturgie. Podíleli se na výzkumu a pracovali na kapitolách týkajících se Němcovy pozdější tvorby.

První díl monografie, věnovaný Němcovu životu a filmům z let 1954 až 1974, vyšel v roce 2014. Nynější pokračování výrazně obohatily části Němcova soukromého archivu, které po filmařově smrti poskytla jeho manželka Iva Ruszeláková. Díky tomu publikace obsahuje mnoho fotografií z pracovního i osobního života.

Kniha čtenáře seznamuje s filmy Czech Connection a Die Verwandlung, které Němec natočil v emigraci. Věnuje se i jeho méně známým projektům: dokumentům Czesław Miłosz: Poet Remembers, Peace in Our Time? i ztracenému snímku Das Rückendekolleté, jejž kniha rekonstruuje na základě objeveného materiálu.

Další část zachycuje Němcovo působení po návratu do vlasti. Mapuje jeho režijní, dokumentární a hereckou činnost a pedagogickou práci na FAMU. Kromě titulů Jméno kódu: Rubín či Toyen věnuje prostor třeba nerealizovanému projektu Hra o kouzelné flétně, který Němec vytvořil pro Laternu magiku s Ester Krumbachovou.

Vydání knihy podpořil Státní fond kinematografie. Bernardovými spolupracovníky byli Lucie Bokšteflová, Marek Grajciar, Petr Marek a Viktoria Rampal Dzurenko.

Jan Němec byl jedním z filmových tvůrců české nové vlny 60. let, na mezinárodní scéně zaujal celovečerním debutem Démanty noci z roku 1964. Jeho nejznámější snímek O slavnosti a hostech mu v roce 1969 od anglického časopisu Film and Filming vynesl označení nejlepšího světového režiséra roku. Ve snímku Oratorium pro Prahu Němec zaznamenal první den sovětské okupace Československa 21. srpna 1968.