Na óbr koncertu k pětadvacátému výročí Rock'n'roll Hall Of Fame před třemi lety při improvizovaném vystoupení Lou Reed společně s Metallikou pomršili velvetovskou klasiku Sweet Jane.

Bylo to sice zábavné, ale rozhodně to nezavdávalo ten nejmenší důvod domnívat se, že umělci z tolik odlišných hudebních teritorií by mohli ve spolupráci pokračovat.

Vždyť snad až na zálibu v černém oblečení do té doby neměli nic společného. Že po dvou letech společně nahrají a na dvojitém disku pod názvem Lulu vydají devadesát minut hudby, bylo velice překvapující.