Obraz pražského hudebního života v době panování Karla IV. zachycuje na albu s názvem Carolus IV. soubor Schola Gregoriana Pragensis. Nahrávka vychází u příležitosti letošních oslav 700. výročí narození krále českého a císaře Svaté říše římské.

Soubor pod vedením Davida Ebena na desce spolupracoval se sopranistkou a harfenistkou Hanou Blažíkovou.

"Hudební kultura této doby byla velmi různorodá. Na nahrávce Carolus IV. zní gregoriánský chorál, tedy jednohlasý latinský zpěv. Zastoupena je také hudba světská. Ta byla pravděpodobně provozována i s nástroji, proto se na její interpretaci podílí gotická harfa a zobcová flétna," řekl umělecký vedoucí Schola Gregoriana Pragensis David Eben.

"Nechybí také hudba spojená s pražskou univerzitou ani vícehlasé skladby z českých pramenů, které jsou odrazem francouzské dobové tvorby," dodal.

Impulzem k vytvoření CD Carolus IV. bylo výročí Karla IV., ale nahrávka zároveň navazuje na dlouhodobou práci Ebena, který se rukopisy zabývá.

"Přáli jsme si, aby naše nahrávka byla jakousi hudební obdobou barevné gotické vitráže z doby Karlovy. Snažili jsme se zachytit onu mnohovrstevnatost dobové hudební kultury 14. století, která nebyla žádným nehybným monolitem," uvedl Eben.

Karel IV. pečoval nejen o architekturu, ale i o rozkvět duchovního a kulturního života Prahy.

Kromě svatovítské katedrály se hudba rozvíjela v prostředí pražské univerzity i v Emauzích, klášteře založeném za účelem provozování slovanské liturgie.

Schola Gregoriana Pragensis na nahrávce vychází z rukopisných notových záznamů, z nichž vytváří znělou podobu. "Notace z dobových pramenů je trochu odlišná, zápis má čtyři linky a noty jsou hranaté, ale v dnešní době se dá poměrně spolehlivě přečíst. Případné chyby se eliminují porovnáním více záznamů," sdělil David Eben.

Soubor nahrávku Carolus IV. představí také koncertně na různých místech v České republice. Mimo jiné také na otevření výstavy Císař Karel IV. 1316-2016, která začne 15. května ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Eben se podílel i na katalogu expozice.

Národní oslavy 700. výročí narození císaře Karla IV., které vláda podpoří částkou 71,5 milionu korun, nabídnou mnoho akcí.

Do oslav se zapojí české kulturní, akademické i vědecké instituce, mezi nejvýznamnější akce bude patřit mezinárodní výstava, kterou za českou stranu připravuje Národní galerie v Praze.

Pražský hrad výjimečně samostatně vystaví českou královskou korunu. UNESCO zařadilo výročí narození Karla IV. na seznam významných světových výročí let 2016 a 2017.