Soudobou českou hudbu pro smyčce přespříští pondělí 6. února na svém prvním letošním koncertu uvede Ensemble Opera Diversa. Pořadatelé večer věnují brněnskému skladateli a muzikologovi Miloši Štědroňovi, který o tři dny později oslaví 75. narozeniny.

Na programu složeném z děl šesti autorů bude také Štědroňova vlastní tvorba.

Koncert se odehraje v Mozartově sále brněnské Reduty, zazní dvě skladby ve světové premiéře: jednovětá Fantazie pro smyčce Radima Bednaříka, která vznikla na objednávku Ensemble Opera Diversa, a rozsáhlejší čtyřvětá pocta Claudiu Monteverdimu od jubilujícího Štědroně.

Skladba nazvaná Monteverdiana je určena pro sólový klavír, housle a smyčcový orchestr, místy rozšířený o bicí či trombón.

Dále bude na programu hudba Kateřiny Růžičkové-Piňosové, Roberta Hejnara a Leoše Faltuse. Program doplňuje Pražské divertimento pro smyčce, které na objednávku Pražského komorního orchestru zkomponoval Vladimír Franz. V Brně zazní poprvé.

"Osobní účast přislíbilo všech šest autorů," uvedla za pořadatele Magdalena Dostálová.

Miloš Štědroň patří k výrazným osobnostem brněnského hudebního života. Skloubil kariéry muzikologa, vysokoškolského pedagoga, hudebního skladatele a divadelníka. Širší veřejnosti je nejznámější coby autor hudby k Baladě pro banditu.

Jako hudební vědec se Štědroň věnuje dílu Monteverdiho, Josefa Berga a především Leoše Janáčka. Bohatá je i jeho činnost jako publicisty a organizátora. Za kompozici získal řadu ocenění.

Brněnský soubor profesionálních hudebníků a zpěváků Ensemble Opera Diversa se soustřeďuje na objevné hudební programy. Vznikl roku 1999, kdy jej založili skladatel Ondřej Kyas a anglista Pavel Drábek, dnes má podobu hudební společnosti, která uvádí okolo třiceti koncertů či představení ročně.

Ensemble Opera Diversa má na kontě tři celovečerní opery, dvě desítky původních minioper, desítku původních orchestrálních skladeb a klasický repertoár.