Podobně vášnivá bývá zpravidla jenom láska... Jak dokládá právě vydaná korespondence Jakuba Demla a Františka Bílka, mohou vypjaté emoce provázet i přátelství. Další díl ediční řady Korespondence J. Demla vydávané nakladatelstvím Dauphin nese ostatně název Číslo jednací: láska.

Jakub Deml byl výtvarnou prací o pouhých šest let staršího Františka Bílka uchvácen už jako seminarista. Ó Pane můj, Příteli milený, Mistře předrahý, Milovaný, Ó Bílečku – těmito a dalšími exaltovanými osloveními tituluje mladý kněz na samém počátku dvacátého století svého gurua.

Bílek zůstává výronem citu v té době zcela neznámého příznivce poněkud zaskočen, některé dopisy oslovením ani neuvozuje, jindy přece jen napíše: Milý a drahý, či dokonce Milený druhu můj.