Jak Džuha vrátil pohlavek

Stalo se, že soudce těžce onemocněl, a proto ho suploval obecní písař do doby, než se znovu uzdraví. Písař však nebyl spravedlivým soudcem.

Jednoho dne se Džuha procházel v súqu1, aby si nakoupil potřebné věci pro domácnost, a v tu ránu mu jeden muž, který šel za ním, uštědřil zezadu pohlavek, jakoby z legrace.

Džuha se na muže rozzlobeně podíval a povídá: „Co to má být?“

Muž odpověděl: „Promiňte, pane, myslel jsem, že jste jeden z mých kamarádů, se kterými nedodržuji formality.“

Kniha

Issam Ramadan: Arabské pohádky

(Dvojjazyčné vydání v moderní arabštině se zrcadlovým českým překladem a doprovodným CD, kde pohádky vypráví rodilý mluvčí)

2015, Edika, přeložil Issam Ramadan, ilustrace Jan Šenkyřík, 96 stran, 249 korun

Džuha jej však nenechal jen tak odejít a vedl ho k soudu.

Jenže se přihodilo, že muž byl kamarádem písaře. Proto neměl starost, ani obavy.

Džuha začal popisovat písaři, co se stalo.

Když písař (soudce) vyslyšel žalobu, rozhodl v zájmu Džuhy tak, aby dal muži pohlavek stejně tak, jako dal muž pohlavek Džuhovi.

Jenže s tím Džuha nesouhlasil. Na to soudce odvětil: „Pokud s tím nesouhlasíš, tak rozhodnu, aby ti muž vyplatil deset dirhamů. Bude se jednat o peněžitý trest.“

Písař řekl muži: „Jdi a přines peníze, aby si je Džuha převzal.“

Vypadalo to, že se muži po těchto slovech soudce ulevilo.

Soudce tím poskytl příteli prostor k útěku.

Džuha pak čekal nadarmo dlouhé hodiny. Poté se podíval na soudce, který byl zaměstnán svými papíry, přibližil se k němu a dal mu velký pohlavek, který byl slyšet po celé místnosti. A řekl: „Nedivte se, pane soudce, jsem velmi zaneprázdněn a nemám čas déle čekat. Dostal jsem to, co mi patří. A vy si za to vezměte dirhamy, které přinese ten muž.“

 


1 Na tržišti, kde se hlavně prodávají potraviny a další potřebné věcí.