Poněkud stranou uměleckého dění se odehrává důležitá výstava malíře Tomáše Císařovského s názvem Tichá dohoda. V Galerii Miroslava Kubíka v Litomyšli právě probíhá umělcova redukovaná retrospektiva.

Podobné ohlédnutí realizovali loni v brněnské Wannieck Gallery, ale z obou výstav je zřejmé, že Císařovského práce jsou na rekapitulaci zralé a že by měly být představeny v celé své šíři a rozhodně v Praze. "Zkusil jsem si dva přístupy – v Brně autorský výběr a v Litomyšli kurátorský," řekl HN Císařovský.

Expozice Tichá dohoda tak nabízí ukázky všech Císařovského zásadních malířských cyklů od roku 1988 až po současnost.

Pamětníci si je mohou pamatovat z výstav v legendární galerii MXM nebo projektů pořádaných v devadesátých letech manželi Janou a Jiřím Ševčíkovými, ale mladší publikum je nemělo možnost vidět. I po letech zaujme nadčasovost série Z deníku dědečka legionáře nebo alegorie na české popové hvězdy sedmdesátých let.