Nizozemský malíř Lawrence Alma­-Tadema, jehož tvorbu nyní představuje výstava ve vídeňském Belvederu, se vypravil do viktoriánské Anglie, aby se stal slavným umělcem.

Načasování měl skvělé. Vzdělání získal v Belgii a do Londýna dorazil v roce 1870. Britské impérium bylo na vrcholu rozpínavosti a dekadentnímu estétství jeho elit padla do oka Alma­-Tademova čerstvě probuzená fascinace starověkým světem, kterou zpracovával ve svém díle.

K jeho popularitě také hodně přispěl výtvarníkův životní styl. Alma­-Tadema žil v Londýně se dvěma dcerami z prvního manželství a se svou druhou ženou, umělkyní Laurou Theresou Eppsovou.

Vlastnili řadu domů s ateliéry, které s citem vybavovali nábytkem a uměleckými díly nejrůznějších epoch. Byly to domy otevřené širokému okruhu uměleckých přátel, kde se neustále něco dělo.

Výstava nazvaná Lawrence Alma­-Tadema: Dekadence a starověk ve teď ve vídeňském Belvederu snaží vystopovat malířovu cestu od narození ve Frísku přes dobu studií až po vítězné tažení do Británie. To korunovalo, když jej tehdejší královna Viktorie povýšila do šlechtického stavu.

Značná pozornost je věnována malířově vášni pro návštěvy archeologických vykopávek, kde puntičkářsky studoval starověké předměty a budovy. Jeho "popisy" byly brány natolik vážně, že se k jeho obrazům obraceli světoví filmoví producenti a režiséři, hlavně ti, kteří tvořili epické historické filmy.

Výstava

Lawrence Alma-Tadema

Belvedere, Vídeň

Výstava potrvá do 18. června

U Lawrence Alma­-Tademy se inspiroval například Ridley Scott, když v roce 2000 natáčel Gladiátora a potřeboval se poučit o kostýmech.

Když se historie umění soustředila na 19. století, bylo dílo Lawrence Alma­-Tademy nejednou považováno za příliš uhlazené a kýčovité.

"Jenže z naší výstavy je zřejmé, že on a mladý Gustav Klimt čerpali inspiraci ze stejných zdrojů," připomíná kurátor Alfred Weidinger. Některé motivy podle něj dokazují, že Alma­-Tadema ovlivnil Klimta ještě předtím, než bylo založeno sdružení Vídeňská secese.