Hlavní cenu mezinárodního uměleckého veletrhu Artefiera Art First v italské Boloni získal mladý český umělec Jakub Nepraš. Cena je udělována umělcům mladším 35 let. Výtvarník cenu Premio Euromobil 2007 získal za dílo Babylonská rostlina (Babylon Plant), kterou české publikum mohlo zhlédnout na loňské výstavě diplomantů AVU ve Veletržním paláci.

Tříminutová digitální videokoláž zobrazuje současnou společnost v mikroorganických strukturách jakési živé babylonské rostliny, která "vytváří podhoubí pro další přirozený vývoj lidského společenství".

Související