milan_richter__192x128_.jpgKulturní granty bude v Praze posuzovat například ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jan Simon, umělecká ředitelka karlovarského filmového festivalu Eva Zaoralová nebo děkan DAMU Jan Hančil. Komisi v úterý schválila rada hlavního města, bude mít celkem 14 členů a předsedu.

Do čela komise se postaví Ondřej Pecha (ODS). Uvedl to radní pro kulturu a volný čas Milan Richter (ODS). Členy komise navrhl na začátku listopadu poradní sbor primátora a projednal výbor pro kulturu a volný čas.

Minulou grantovou komisi město zrušilo, když po protestech velké části kulturní obce přikročilo ke změnám v grantovém systému. Původně vedení města tvrdilo, že práci komise nahradí obnovený poradní sbor primátora, poté však navrhlo komisi znovu ustanovit. V komisi bude zasedat pouze jeden člověk, který byl členem komise i v minulosti, a to hudební publicista Petr Dorůžka.

Členové komise budou rozděleni do sedmi oborů, nejprve budou totiž žádosti o grant hodnoceny po jednotlivých oborech. Nová komise bude posuzovat žádosti o kulturní granty na příští rok, pro rok 2010 už by měl být nový grantový systém. Kulturní granty na konci října vyhlásilo zastupitelstvo hlavního města, jejich uzávěrka je 24. listopadu.

Po kritice systému grantů navrženého radním pro kulturu Milanem Richterem město nebude pro rok 2009 uplatňovat dotaci na prodanou vstupenku. Ta letos vyvolala několikaměsíční protesty. Pro příští rok budou vyhlášeny pouze jednoleté granty.

Poradní sbor primátora již dříve navrhl, aby grantové komisi předsedal Richter, ten ale nabídku odmítl. Předseda nemá hlasovací právo, rozhoduje pouze v případě, pokud je počet hlasů při hodnocení žádosti o grant nerozhodný.

Jednotlivé obory a členové komise

Divadlo

Jan Hančil, děkan DAMU a Barbora Topolová, Divadelní ústav

Hudba

Petr Dorůžka, hudební publicista a Jan Simon, ředitel Symfonického orchestru ČRo

Tanec a nonverbální umění

Ivana Kubicová, tanečnice a Jana Návratová, šéfredaktorka časopisu Taneční zóna

Výtvarné umění

Andrej Raiser, fotograf a Simona Vladíková, kurátorka a teoretička umění

Literatura

Jiří Peňás, publicista a Jan Lukeš, filmový historik

Audiovizuální umění

Jan Foll, filmový publicista a Eva Zaoralová, umělecká ředitelka MFF Karlovy Vary

Ostatní žánry

Veronika Bednářová, publicistka a Jiří Lössl, pedagog

Související