Olomoucký vrchní soud ve středu rozhodl, že rodinám děvčátek zaměněných v prosinci 2006 po porodu v třebíčské nemocnici náleží odškodnění v celkové výši 3,2 milionu korun. Soud snížil původní částku o 100 tisíc korun Liboru Brožovi, který na pochybení přišel.

Rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné a nemocnice se proti němu už nemůže odvolat.  

Na loňském verdiktu brněnského krajského soudu nenašel odvolací soud téměř žádná pochybení. "Byl skutečně zpracován naprosto profesionálním a kvalitním způsobem, dodal předseda senátu.  

Nemocnice nabízela 600 tisíc 

Krajský soud v Brně loni v lednu rodinám malé Nikoly a Veroniky přiznal odškodné v celkové výši 3,3 milionu korun. Nemocnice, která sice pochybení přiznala a rodinám nabízela finanční satisfakci 600 tisíc korun, s tím ale nesouhlasila a proti verdiktu soudu se odvolala.

Právní zástupce nemocnice ještě před začátkem líčení oběma rodinám opět navrhl, aby přistoupily na dohodu a přijaly odškodné. Zopakoval to i během závěrečné řeči. Rodiny ale odmítly.  

Nemocnice Třebíč se domáhala zrušení celé obžaloby. Chybu při záměně dětí, které zdravotníci vyměnili při koupání, připustila a viníci přišli o práci. V podaném odvolání ale argumentovala i tím, že poté následovaly ještě další chyby na straně rodičů či lékařů. Nebýt jich, záměna by zřejmě vyšla najevo mnohem dříve.

"Následky byly způsobeny zejména medializací celého případu a tím, že žalobci, zejména Broža a Trojanová, situaci neřešili, i když už si byli vědomi pochybení," řekl před soudem právník nemocnice.  

Senát vrchního soudu neodpovědný přístup třebíčské nemocnice uznal. "To, že dopady záměny byly velmi závažné, o tom svědčí zejména výpovědi rodičů, které jsou verifikovány i výsledky znaleckých zkoumání" zdůvodnil rozsudek jeho předseda Vojtěch Brhel s tím, že nemocnice navíc důsledky svého jednání bagatelizuje a působí až nedůstojně, pokud se snaží částečně přenést zodpovědnost za utrpěnou újmu na některé z žalujících rodičů.

Nemocnice nesouhlasila ani s částkami, které krajský soud stanovil. "Poukazuje na to, že v případě trvalé ztráty rodinného příslušníka, například v důsledku dopravní nehody, se přiznávají nižší částky, než jaké byly v tomto případě přiznány," vysvětlil před líčením mluvčí vrchního soudu Petr Angyalossy.

U všech odškodněných se sumy stanovené krajským soudem liší. Původně přiřkl rodině Libora Broži soud 1,2 milionu korun a rodině Čermákových 2,1 milionu korun. Nejvíce peněz - milion korun - vysoudila za způsobenou újmu Jaroslava Čermáková.

Každé ze zaměněných dětí dostane jiné odškodnění. Dcera Čermákových 300 tisíc korun, dcera Libora Broži a Jaroslavy Trojanové polovinu. "S tím nesouhlasím. Nechápu, proč děti mají částky každé jiné," řekla po rozsudku její matka.  

Na každou z rodin měla podle soudce záměna dětí rozdílný dopad a tomu také odpovídá výše stanoveného odškodnění. Zatímco Jaroslava Trojanová se na dceru upnula, Libor Broža neuvěřil, že je dítě jeho, a následné spory dvojice kompenzovala tím, že celou kauzu medializovala, a to i v zahraničí. Čermákovi, jejichž manželství mezitím skončilo, naopak postupovali způsobem, aby měli řádné podklady pro pozdější vedení sporu.  

Trvalé následky 

Znalci se ve svých posudcích přečtených vloni u brněnského u soudu shodli, že záměna novorozeňat poznamenala dívky i jejich rodiče. Sice u nich nevyvolala psychické choroby, všichni se ale s touto těžkou životní zkušeností dosud obtížně vyrovnávají.

S velkými potížemi se po záměně potýká hlavně manželství Čermákových - rodičů Nikoly. Jaroslava před rokem soudu řekla, že s manželem Janem zůstává jen proto, že její děti "potřebují vlastního otce". Jan připustil, že má potíže s alkoholem.