Rodák z rakouského Lince patřil k nejvýznamnějším osobnostem české filmové a fotografické avantgardy. V Louvru od visí 30 fotografií ze sbírky vlastněné společností PPF. 

Galerie Louvre představuje Hackenschmieda jako autora civilních fotografických portrétů, aktů i aranžovaných snímků inspirovaných filmovou tvorbou.

Velká část vystavených fotografií zobrazuje Hammidovu americkou manželku Mayu Derenovou.

S ní se Hackenschmied seznámil po emigraci do Spojených států. Společně roku 1943 natočili film Meshes of the Afternoon (Odpolední osidla), který je dnes uváděn jako nejpodstatnější titul rané americké avantgardy. S Derenovou později natočil řadu dalších filmů.

Hackenschmied se narodil v roce 1907. Patří k nejvýznamnějším osobnostem české filmové a fotografické avantgardy. Na počátku 30. let byl jejím velkým propagátorem.

Uspořádal jednu z prvních projekcí světových avantgardních filmů v Praze. Do tehdejšího Československa tak uvedl například filmy amerického umělce Mana Raye.

Od roku 1935 pracoval Hammid v propagačním oddělení zlínské obuvnické firmy Baťa. Před emigrací v tuzemsku natočil krátké filmy Bezúčelná procházka a Na pražském hradě. Od 60. let natočil v Americe řadu filmů pro velkoformátová kina IMAX.

Za práci na krátkometrážním dokumentu Být naživu (To Be Alive) získal v roce 1965 Oscara.

Přínos Hammidovy fotografické práce byl odborníky zhodnocen teprve nedávno. Jeho tvůrčí rukopis je ovlivněn kameramanskou zručností, fotografie jsou řazeny do české Nové fotografie po bok Jiřího Lehovce, Ladislava Emila Berky a Eugena Wiškovského. Hackenschmied zemřel před šesti lety v New Yorku.

Související