Ministerstvo kultury zveřejnilo audit České filharmonie. Podle jejího odvolaného šéfa Vladimíra Darjanina dokládal špatné hospodaření orchestru v době, kdy jej vedl jeho předchůdce, dnes ministr kultury Václav Riedlbauch.

Podle ministerstva však byl audit jedním z prvních kroků, kterým Darjanin prokázal, že se neorientuje v postavení a hospodaření státní příspěvkové organizace.

Audit ministerstvo pověsilo na své internetové stránky a odstranilo z něj osobní údaje. Darjanin den před svým odvoláním uváděl, že zmíněný audit, respektive proces "Due Diligence", zadal hned po svém nástupu do funkce ředitele filharmonie loni v létě.

Audit podle něj zjistil "mnohamilionový propad" v hospodaření filharmonie za Riedlbaucha.

"Ministerstvo se rozhodlo audit zveřejnit také proto, že i přes předchozí souhlas tehdejšího ředitele filharmonie Darjanina se vedení ČF zveřejnění auditu brání," uvedl mluvčí ministerstva Jan Cieslar.

Ještě v úterý Kateřina Růžičková pověřená řízením filharmonie ČTK řekla, že výsledky personálního auditu není možné zveřejnit s ohledem na zahrnuté osobní údaje. Se zveřejněním hospodářského auditu musí podle ní dát souhlas auditor, navíc auditor i zadavatel se smluvně zavázaly mlčenlivostí.

MK: Darjanin zvolil špatný typ auditu

Pořízení zveřejňovaného hospodářského auditu za téměř 125 tisíc korun bylo dle mínění expertů ministerstvo jedním z prvních kroků, kterým Darjanin prokázal svoji nekompetentnost k řízení příspěvkové organizace.

"Audit Due Diligence totiž slouží v obchodní sféře investorovi k tomu, aby odhalil rizika skrytá v listinách při koupi jiné společnosti, případně, aby kupní cenu ovlivnil," uvádí MK.

Auditor Ladislav Kozák ČTK sdělil, že v České filharmonii jeho firma neprováděla audit ani ověření účetních závěrek podle mezinárodních auditorských standardů či zákona o auditorech.

"Ve zprávě o provedení Due Diligence je výslovně uvedeno, že postupy, které byly provedeny, nebyly auditem ani ověřením účetních závěrek, a že v této souvislosti není proto poskytována žádná jistota o těchto účetních závěrkách," uvedl.

Due diligence je proces poznání, zmapování a interpretace informací o prověřovaném subjektu. Jeho cílem bylo provést identifikaci rizik a nedostatků. Tato zjištění měla organizaci sloužit k vytipování oblastí, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, uvedl auditor.

V prostředí státní správy se podle MK tento typ finančního auditu nepoužívá. Při přebírání funkce ředitele ČF Darjaninem nešlo o koupi podniku, a proto byly prostředky na pořízení tohoto auditu vynaloženy nehospodárně a takový audit ani nemá podle ministerstva vypovídací hodnotu.

Další audit, který Darjanin objednal za 321 300 korun, měl být zaměřený na personální stav a efektivitu instituce.

Spory mezi trvají od pátku

Ministr kultury odvolal nynějšího šéfa filharmonie Darjanina v pátek. Filharmonici označili odvolání za hrubý a bezohledný zásah do chodu orchestru a krok, který nebyl věrohodně zdůvodněn. Zákeřností připomíná 50. léta, uvedli.

Riedlbauch byl podle nich veden obavou z výsledků kontroly hospodaření 2003 až 2009, kdy sám stál v čele České filharmonie. Požádali dopisem premiéra Jana Fischera, zda by se s ním nemohli sejít.

Ministerstvo od počátku Darjaninova působení vnímalo také jako sporné jeho angažmá v obchodních společnostech podnikajících v kultuře. Úřad je považoval za střet zájmů, Darjanin nikoli.

Související