V tomto případě nejde o poukázání na špatnou kvalitu překladu, ale na "podivně zmatený a matoucí" postup nakladatele, který závažně poškozuje překladatelova autorská práva.

V tiráži je totiž jako překladatel uveden Josef Puchmajer s vročením 1905. Tehdy skutečně vyšel překlad této knihy, který pořídil Josef Pachmayer, ale s verzí vydanou Milleniem nemá nic společného.

"Ta je prakticky doslovně totožná s překladem Františka Gela, od konce 50. let několikrát reeditovaného v nakladatelství Albatros," zdůvodnila udělení anticeny porota.

Tento postup proto nelze chápat jinak než jako pokus obejít autorská práva dědiců Františka Gela.

Porota ho i vzhledem k zatajení jména skutečného překladatele považuje za jednoznačně odsouzeníhodný.

Podle předsedkyně Obce spisovatelů Hany Linhartové se k podobným případům občas dochází. "Stává se, že text je nekvalitně přeložený, s gramatickými chybami - a navíc ukradený a vydaný pod jménem fiktivního překladatele," řekla.

Stejně jako v tomto případě jde o zásadní porušení autorských práv, finanční poškození autora překladu či jeho dědiců.

Chyby jsou i v učebnicích

I v letošním ročníku se prý objevila řada věcí, z nichž některé jsou pro zasmání a další jsou až k pláči. "Známe totiž i nedostatky v učebnicích, což je na pováženou," vysvětlila.

Anticenu Skřipeček, která je určena překladům nebeletristickým, letos Obec překladatelů neudělila. I tu obvykle dostává nakladatel, který je za svou produkci zodpovědný. "Často se stává u nakladatelů bez patřičné kvalifikace, že překlad zadají víceméně komukoli, kdo se prohlásí za znalého jazyka. Pak podle toho také výsledek vypadá," dodala Linhartová.

Anticena se uděluje od roku 1994. "Jen jednou se objevil hrdina, který si pro ni přišel. Jednou se ale nakladatel velmi ohradil proti tomu, že jsme mu nedali včas vědět, že ji má dostat. Jak pravil, kdyby to byl věděl, včas by si knížku přečetl. Svědčí to o tom, jaký přístup někteří mají," řekla předsedkyně Obce překladatelů.

Přesto si myslí, že těchto odstrašujících příkladů v posledních letech ubývá.

Související