Neziskové organizace v kultuře kritizují ministerstvo kultury za to, jakým způsobem chce letos šetřit. Přestože rozpočet MK je o miliardu vyšší než loni a přestože narostly výdaje na činnost úřadu, o desítky milionů korun se krátí granty na živé umění.

Podíl peněz určených na granty by měl být v poměru k rozpočtu MK letos nejnižší za posledních deset let.

Mělo by jít jen o tři procenta, v minulosti býval tento podíl až téměř třikrát vyšší. S vědomím, že rozpočet vznikal ještě za bývalého ministra kultury Jiřího Bessera, píšou jeho nástupkyni Aleně Hanákové otevřený dopis, ve kterém žádají řešení.

Iniciativu Za Česko kulturní přitom nelze brát na lehkou váhu. Podporuje ji široká kulturní obec, od profesorů FAMU Edgara Dutky a vedoucího NFA Michala Breganta až po kritičku Vlastu Čihákovou-Noshiro, písničkáře Jiřího Dědečka, vydavatele Joachima Dvořáka, sochaře Kerta Gebaurea nebo grafika Karla Halouna.

Stačily by marginální částky

Neziskové organizace upozorňují, že granty na živé umění jsou důležitou podporou české kultury a zároveň nejvíce transparentní formou podpory. "Pro stabilizovaný chod této oblasti jsou v rámci celého rozpočtu potřeba de facto marginální částky," uvádí v dopise iniciativa Za Česko kulturní.

Rozpočet MK je ale jen zdánlivě vyšší než loni, kdy úřad hospodařil se 7,3 miliardy korun.

Za nárůstem rozpočtu totiž stojí zdroje z Evropské unie, přičemž zejména na obnovu památek dostane český stát prostřednictvím operačních programů, a tedy MK, přes které se tyto zdroje rozdělují, přes miliardu korun. Vloni to přitom bylo 330 milionů.

Strukturální fondy ale počítají se spolufinancováním ve výši 15 procent ceny celého projektu. A to v případě až miliardového objemu ceny všech aktuálně rozjetých projektů činí kolem 150 milionů korun, které musejí jít z rozpočtu ministerstva kultury.

Ministerstvo ubralo z již podfinancovaného sektoru

A to se rozhodlo peníze ubrat tam, kde ministři kultury dlouhodobě sklízejí kritiku za podfinancování, tedy v živé kultuře. Zatímco loni se Besser mohl chlubit tím, že i v době krize zůstalo živému umění stejně peněz jako v roce předchozím (bylo to 355 milionů v kapitole kulturní aktivity), své nástupkyni seškrtal dotace na živé umění o 112 milionů korun, z toho na zmiňované granty ubylo 82 milionů.

Kráceny jsou i peníze na knihovny a pro profesionální divadla a orchestry, na památkové programy jde o 147 milionů méně než loni.

Navýšen je ale rozpočet příspěvkových organizací, z loňských 4,2 miliardy na 5,3 miliardy; 850 milionů z této sumy jde na rekonstrukce budov, ale zvýšil se i příspěvek na provoz těchto organizací - o 226 milionů korun.

Mandatorní výdaje ministerstva narostly

Ministerstvo také navzdory proklamacím vlády o šetření o skoro 17 milionů korun zvýšilo i své mandatorní výdaje.

"V rozpočtu jsou opět bohatě navýšeny výdaje spojené zejména se správou nemovitostí a majetku svěřeného do péče MK a není brán zřetel na podporu a rozvoj lidského kapitálu v české kultuře," upozorňují zástupci iniciativy.

Možnost čerpat evropské dotace na obnovu památek vyvolala velký ohlas a stát podpořil mnoho stamilionových projektů na vznik kulturních center s rozličným zaměřením.

Při klesající podpoře živého umění ze strany státu ale není zřejmé, zda tato centra nebudou v budoucnu jen natřenými fasádami bez obsahu.

Související