Praha upravila grantová pravidla pro kulturu podle nařízení Evropské komise, platit budou od roku 2016 do 2021. Většina podmínek zůstane stejná, maximální podpora bude 70 procent. Dostupná ale nyní bude i pro ziskové subjekty. Nově půjde z grantu podpořit i investice do vybavení. Grantový systém v úterý schválili pražští radní.

"Nejdůležitějším prvkem je otevření se všem subjektům bez ohledu na právní formu existence, tedy všem aktivitám neziskových organizací, kulturních institucí a dalším fyzickým a právnickým osobám, které pracují v různých oblastech kulturních činností a jsou v kontaktu s institucemi a občany Prahy," uvedl v tiskové zprávě ke schválení grantového systému radní pro kulturu Jan Wolf za KDU-ČSL a Trojkoalici.

Evropská komise v dokumentu platném od července loňského roku vymezuje, jaká podpora je slučitelná s vnitřním trhem Evropské unie a nepodléhá oznamovací povinnosti. Stávající grantový systém, který EK schválila, platí do konce letošního roku.

Podpora se nově vztahuje na konkrétní projekt, nikoliv na subjekt, který ho realizuje, proto může jít i o ziskový subjekt. V roce 2007 se právě kolem toho, zda podporovat soukromá divadla, rozhořel spor. Grantová komise tehdy rozdělila 187 milionů korun, podpořila ale jen neziskové subjekty.

Proti podobě grantů se postavili zástupci soukromých scén, mimo jiné šéf Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský či tehdejší majitel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl, který si stěžoval i u EK. Situace vyústila i v protesty neziskových divadel a petici Za Prahu kulturní, kterou podepsalo přes 24 tisíc lidí.

Nový grantový systém zachovává maximální podporu 70 procent nákladů projektu. Nově ale zavádí, že Praha podpoří jen takové projekty, které budou mít nejvýše sedmdesátiprocentní podporu ze všech veřejných rozpočtů. Podmínky grantového řízení pro příští rok podle upravených pravidel by měla rada schvalovat do konce března. V případě podpory audiovizuálních děl bude tato hranice snížená na 50 procent nákladů.

Žádostí o granty na kulturu dostává Praha asi 800 ročně. Žádat nemohou organizační složky státu, města, obce, městské části ani jejich příspěvkové organizace. Pro rok 2015 plánovala Praha rozdělit na kulturní granty 300 milionů korun. Praha podporuje milionovými částkami známá divadla, jako jsou třeba divadlo Semafor a Divadlo Komedie, ale i uznávané hudební festivaly, například Pražské jaro a Dvořákovu Prahu. Granty v řádu stovek tisíc dostávají desítky pořadatelů, peníze z městské kasy slouží mimo jiné na podporu festivalu United Islands, Mezi ploty nebo Shakespearovských slavností.

Související