Na poslední chvíli a na několikátý pokus zvolila sněmovna v tomto týdnu chybějící členy rady Státního fondu kinematografie. Současné radě dnes končí mandát. Volba rady fondu, který rozhoduje o grantech na tvorbu nových filmů, byla očekávána filmařskou obcí. Pokud by se ji poslancům nepodařilo včas naplnit, ochromilo by to na jaře činnost fondu.

Při třetí volbě rozhodli poslanci v tajném hlasování o obsazení zbývajících tří volných míst v radě. Do filmového fondu byly po lednovém a únorovém neúspěšném pokusu zvoleny bývalá členka rady Tereza Brdečková a někdejší dlouholetá šéfredaktorka filmového měsíčníku Cinema Iva Hejlíčková.

Doplnil je filmový historik Petr Bilík. Od 5. dubna se tito tři přidají k Jiřímu Kubíčkovi a Přemyslu Martínkovi, kteří byli vybráni do rady už v lednu, a k Luboru Dohnalovi, dosavadnímu předsedovi rady Petru Vítkovi, místopředsedovi Vladimíru Sojákovi a bývalé člence rady Zuzaně Kopečkové, o jejichž volbě poslanci rozhodli v únoru.

Fond má na granty zhruba 220 milionů korun ročně z jednoprocentního odvodu z každé prodané vstupenky do kina, výnosu z autorských práv na filmy natočené v době státního monopolu a odvodů ze zisků komerčních televizí. Loni na podzim rozdělil radní spor při rozdělování grantů, kdy nejvyšší částku 15 milionů korun udělili filmu Filipa Renče o Lídě Baarové. Pět členů rady se od rozhodnutí, které je nezvratné, distancovalo.

Kandidáty na členy rady fondu navrhují zástupci profesních organizací působících v kinematografii. Jsou mezi nimi sdružení filmových profesionálů, vysoké školy, pořadatelé festivalů či vydavatelé filmových periodik. Ze 134 návrhů získalo nominaci 33 profesionálů, které fond předal ministrovi kultury již počátkem loňského listopadu.

Související