Sbírku moderního a současného umění Národní galerie povede Milena Kalinovská. Do čela Sbírky starého umění a Sbírky umění 19. století naopak komise odborníků nevybrala nikoho. Místa jejich ředitelů tak zůstanou zatím neobsazena, informovala mluvčí NG Tereza Ježková, podle níž se generální ředitel galerie Jiří Fajt rozhodl doporučení komise respektovat.

Fajt nastoupil do čela NG loni a personální obměnu nejužšího vedení avizoval od začátku svého působení. V září se funkce šéfkurátora ujal renomovaný kurátor Adam Budak. V prosinci Fajt odvolal ředitele tří zmíněných sbírek; v NG je ještě Sbírka orientálního umění a Sbírka grafiky a kresby. Do výběrového řízení na ředitele tří sbírek se přihlásilo devět lidí.

Kalinovská je nyní ředitelkou programů pro veřejnost ve washingtonském Hirshhorn Museum and Sculpture Garden – Smithsonian Institution. V minulosti působila mimo jiné jako ředitelka The Institute of Contemporary Art v Bostonu nebo jako asistentka kurátora v The New Museum of Contemporary Art v New Yorku.

Jako kurátorka se Kalinovská podílela na desítkách výstavních projektů především ve Spojených státech a Velké Británii a publikovala řadu odborných textů. Podle výběrové komise "má Kalinovská jasnou představu o roli, kterou by měla sbírka hrát v mezinárodním kontextu, stejně jako o rozvoji reputace českého moderního umění směrem k tuzemské i mezinárodní veřejnosti".

V případě Sbírky starého umění a Sbírky umění 19. století se výběrová komise shodla na tom, že nedoporučí žádného z kandidátů na pozici ředitele. Navrhla generálnímu řediteli, aby hledal vhodné kandidáty jak na domácí, tak na mezinárodní scéně, případně zvážil personální propojení v řízení Sbírky moderního a současného umění a Sbírky umění 19. století.

Kdo bude příští šéfy vybírat, galerie původně nezveřejnila. NG tehdy oznámila, že zveřejní složení výběrové komise až po skončení konkurzu, což v pátek také učinila. Osmičlenná komise pracovala ve složení: ředitel a intendant Universalmuseum Joanneum v Grazu Peter Pakesch, profesorka Univerzity Karlovy a Vysoké školy uměleckoprůmyslové Milena Bartlová, předsedkyně Uměleckohistorické společnosti v Čechách Michaela Ottová, prorektor UK pro tvůrčí a ediční činnost Jan Royt, ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd Vojtěch Lahoda, šéfkurátor NG Adam Budak, ředitelka Sbírky orientálního umění NG Markéta Hánová a profesor na americké Western Illinois University Keith Holz.

Komise podle mluvčí galerie ke svému rozhodnutí dospěla jednomyslně.

Související