Na projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 nebyla kvůli nepřipravenosti vyčerpána třetina schválených peněz z evropských dotací. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle jeho závěru bylo ze 17 dílčích projektů celé akce realizováno pouze 11.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyčlenila na projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (Plzeň EHMK) evropské dotace ve výši 19,5 milionu eur, z nichž šest milionů zůstalo nevyčerpáno. Jako důvod NKÚ uvádí nepřipravenost investic. "Město Plzeň totiž až do pokročilé fáze příprav nerozhodlo, které dílčí projekty se uskuteční," píše se ve zprávě NKÚ.

V rámci 17 plánovaných projektů akce Plzeň EHMK mělo vyrůst například pět nových sídel kulturních institucí. Dokončena ale byla pouze novostavba divadla za 952 milionů korun. Kontroloři mohli z této sumy podle zákona prověřit necelých 233 milionů korun, vydaných mimo jiné na interaktivní skulpturu.

Při kontrole na místě ale inspektoři NKÚ zjistili, že skulptura není z plánovaného materiálu, takže neplní svůj účel, stejně jako některé další plánované architektonické prvky. Novostavba tak podle NKÚ neodpovídá plánům ve schválené žádosti o dotaci.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Kontroloři prověřovali také způsob hodnocení, na jehož základě Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad rozhodovala, které projekty podpoří. Hodnocení projektů nebylo podle NKÚ objektivní. V některých případech hodnotitelé udělili velký počet bodů projektům, které nenaplňovaly hodnocená kritéria, případně se hodnotitelé kvůli chybějící metodice v hodnocení úplně rozcházeli.

Nesrovnalosti našli kontroloři i při kontrole 20 zadávacích řízení. Především šlo o nedodržení zákonných lhůt.

Související