Připomínku 110. výročí narození otce absurdního dramatu Samuela Becketta připravila Akademie věd.

Ve dnech 11. až 13. dubna uspořádá sérií veřejných akcí, které kromě vědeckého kolokvia zahrnou filmové projekce a beckettovský divadelní večer. Na oslavách se podílí také DAMU.

Irský dramatik a prozaik Samuel Beckett se narodil 13. dubna 1906. Od třicátých let minulého století žil v Paříži a psal střídavě ve francouzštině a angličtině. Byl autorem mnoha divadelních her, románů, povídek a básní, v nichž rozvíjel tragikomickou vizi lidské existence v současném odlidštěném světě.

Proslul především hrou Čekání na Godota z roku 1953, která znamenala mezník ve vývoji moderního divadla a založila tradici absurdního dramatu. Posléze se vedle Becketta jeho významnými autory stali také Eugéne Ionesco, Harold Pinter či Václav Havel. V roce 1969 byla Beckettovi udělena Nobelova cena za literaturu.

Filozofický ústav Akademie věd pořádá od 11. do 13. dubna mezinárodní kolokvium na téma Chaos a forma: ohlasy Becketta v literatuře, divadle a výtvarném umění. Zúčastní se filozofové, estetici, literární vědci i teatrologové z Česka, Slovenska, Německa, Francie, Švédska, USA a Kanady.

Kolokvium se zaměří na téma, jež má zásadní roli jak v Beckettově tvorbě, tak v reflexích jeho práce – tedy funkce formy v umění.

První den kolokvia se také uskuteční veřejná debata s hlavním řečníkem Stanleym Gontarskim z floridské univerzity – režisérem, teoretikem a dlouholetým spolupracovníkem Samuela Becketta.

O den později se v kině Ponrepo od 20 hodin koná veřejná projekce vybraných televizních her Samuela Becketta a filmů britského výtvarníka Duncana Campbella inspirovaných Beckettem.

Ve středu 13. dubna proběhne beckettovský divadelní večer na DAMU.

Katedra alternativního a loutkového divadla připravila skeč inspirovaný Beckettovými krátkými hrami, katedra scénografie instalaci inspirovanou Beckettovou hrou Cascando a katedra činoherního divadla trojjazyčné nastudování Beckettovy hry Katastrofa, autorem kdysi věnované Václavu Havlovi.

Související