Ministerstvo kultury letos šesti miliony korun podpořilo překlady české literatury do cizích jazyků. Se státní podporou bylo přeloženo celkem 135 knižních titulů.

Oproti roku 2014 vzrostl objem peněz stoprocentně a počet podpořených knih o více než 120 procent, sdělila ve středu mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková.

Z výroční zprávy o českém knižním trhu, kterou vydává Svaz českých knihkupců a nakladatelů, vyplývá, že výrazně byl objem peněz na podporu překladů do zahraniční navýšen již v roce 2015. Meziročně to bylo o 33 procent.

V několika předešlých letech se objem grantů udělovaných na vydání překladů českých autorů v cizině pohyboval mezi dvěma a třemi miliony korun.

Loni bylo přeloženo 83 titulů s finanční podporou čtyř milionů korun, v roce 2014 pak 59 titulů s náklady tří milionů korun.

Podle náměstkyně ministra pro živé umění Kateřiny Kalistové po celém světě vychází v překladu ročně zhruba 200 titulů české literatury.

"Co se týká podpory překladu národní literatury, je Česká republika aktuálně na špičce v porovnání s podobnými zeměmi, jakými jsou Maďarsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko či Srbsko. A to jak v celkovém objemu vynaložených peněz, tak v počtu podpořených titulů," řekl literární agent Edgar de Bruin, který v zahraničí zastupuje spisovatele Patrika Ouředníka, Jáchyma Topola či Emila Hakla.

Dotační program funguje při ministerstvu kultury od roku 1998. Od letošního roku je uzávěrka programu dvakrát ročně – k 15. květnu a 15. listopadu.

Podpořeno bylo dosud na 800 knižních titulů, převážně nové české literatury po roce 1989; nezapomnělo se ale ani na knihy klasiků typu Karla Čapka, Vladislava Vančury nebo Ladislava Klímy.

Související