Česká filharmonie se v letech 2017 až 2022 chce profilovat jako národní orchestr. Větší pozornost než dosud bude věnovat výchově budoucích a podpoře současných klíčových hráčů.

Orchestr dále rozšíří nabídku výchovných programů a ve spolupráci s Nadací Agrofert vytvoří učební materiály pro hudební výchovu na základních a středních školách.

"Naše vize národního orchestru vychází z faktu, že Česká filharmonie je dnes zřejmě jediná mezi orchestry s ambicemi patřit do užší světové špičky, kterou nezasáhl trend globalizace,“ uvedl generální ředitel filharmonie David Mareček.

„Je složena výhradně z českých hudebníků a díky tomu má unikátní zvuk, na němž může stavět jako na jedné ze svých hlavních předností. Jsme přesvědčeni, že lze udržet český charakter orchestru a přitom jeho kvalitu pozvednout na nejvyšší světovou úroveň," dodal.

Stejně jako v uplynulém období staví koncepce v umělecké části na osobnosti šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka. Pro zachování české linie je důležité pokračování spolupráce s Jakubem Hrůšou v roli stálého hostujícího dirigenta.

Kontakt s nejužší světovou špičkou reprezentuje spolupráce se Semjonem Byčkovem, který se stal uměleckým ředitelem Čajkovského projektu.

"Při plánování následujících sezon chceme do Prahy přivézt světové dirigentské hvězdy, spolupracovat s mezinárodně uznávanými skladateli a dirigenty v jedné osobě a vyhledávat nejvýraznější dirigentské talenty mladé generace a navázat s nimi trvalý kontakt," podotkl Mareček.

Základem repertoáru České filharmonie podle Marečka bude česká hudební literatura. Vedle nahrávek pro společnosti Decca a Supraphon má česká hudba tvořit základ repertoáru pro většinu zahraničních vystoupení.

Kmenový repertoár orchestru bude rozšířen o nové nahrávky symfonií Petra Iljiče Čajkovského.

"Klíčovým sociálním projektem, který bude filharmonie i v dalších letech podporovat, zůstává Romano drom," doplnil Mareček. Jde o projekt týmu kolem hudebnice Idy Kelarové, s jehož úspěchy a úskalími seznamuje veřejnost nový dokumentární film Tomáše Kudrny nazvaný O čo ide Idě.

Zahajovací koncert 121. sezony České filharmonie se uskutečnil 29. září v pražském Rudolfinu, jeho program nabídl díla Čajkovského a Gustava Mahlera. Od roku 2011 Česká filharmonie zvýšila počet prodaných abonentních vstupenek ze 4430 na téměř 6500.

Coby příspěvková organizace ministerstva kultury Česká filharmonie dostává ze státního rozpočtu na svoji činnost 142 milionů korun, dalších 90 milionů si musí vydělat sama. Výnosy z vlastní činnosti stouply ze 79 na 141 milionů korun. Soběstačnost instituce tak je mezi 43 a 48 procenty.

Související