Ve věku sedmdesáti let v pátek ráno v pražské nemocnici zemřel skladatel, kulturní manažer, někdejší ředitel České filharmonie a bývalý ministr kultury Václav Riedlbauch. Oznámila to jeho manželka Yvetta Koláčková.

Riedlbauch odešel po ročním boji se zákeřnou nemocí.

Kromě působení v mnoha kulturních institucích byl Riedlbauch také pedagogem, učil na Hudební fakultě AMU, do poslední chvíle vedl katedru arts managementu na VŠE.

Václav Riedlbauch se narodil 1. dubna 1947. Po absolutoriu Pražské konzervatoře a studia skladby na Akademii múzických umění v Praze pedagogicky působil na Pražské konzervatoři, poté na katedře skladby Hudební a taneční fakulty AMU, kterou pak vedl v letech 1990 až 2004.

Je autorem mnoha komorních a orchestrálních skladeb, jeho celovečerní balet Macbeth se na Nové scéně Národního divadla hrál od roku 1984 po šest sezon. Riedlbauch obdržel řadu ocenění ve skladatelských soutěžích.

Vedle tvůrčí a pedagogické činnosti se zabýval hudebním a divadelním managementem i kulturní politikou v oblasti kreativní kultury. Byl uměleckým šéfem Opery Národního divadla, programovým ředitelem tehdejšího Paláce kultury, šéfproducentem nakladatelství Panton a v letech 2001 až 2009 ředitelem České filharmonie.

Inicioval přehlídku soudobé evropské tvorby Pražské premiéry, zaměřenou na prezentaci tvorby současných českých a evropských skladatelů.

Riedlbauch byl za minulého režimu členem KSČ, podle dobových dokumentů a pamětníků se v listopadových dnech roku 1989 z titulu své funkce v Národním divadle postavil na stranu hroutící se komunistické moci. Ještě v listopadu 1989 z divadla odešel.

Později byl Riedlbauch členem Správní rady Nadace Bohuslava Martinů nebo stálé soutěžní komise Pražského jara.

Působil v expertním týmu pro koncepci Národního divadla, v letech 2009 a 2010 zastával funkci ministra kultury v úřednické vládě Jana Fischera.

Přes dočasný charakter kabinetu učinil několik důležitých kroků. Převedl Galerii Rudolfinum pod Uměleckoprůmyslové muzeum, čímž vyřešil spor mezi ředitelem galerie Petrem Nedomou a tehdejším generálním ředitelem České filharmonie, pod níž galerie spadá, Vladimírem Darjaninem.

Také převedl Laternu magiku pod Národní divadlo a začal mluvit o možném odvolání šéfa Národní galerie Milana Knížáka.

Na rozdíl od svého předchůdce Václava Jehličky podporoval živou kulturu, k níž měl celoživotně blízko.

Související