Ministr kultury Jiří Besser rád říkává, že je „jen“ manažer, který ve věcech umění zásadně spoléhá na odborníky. Nyní bude mít příležitost dokázat, že svá slova míní vážně.

Grantová komise Ministerstva kultury pro oblast divadla mu ve středu zaslala otevřený dopis, ve kterém ho upozorňuje na nestandardní postup ministerstva při udělování tzv. prioritních grantů.

Na ty by měly po doporučení grantové komise dosáhnout takové akce, jejichž význam pro divadelní život v České republice se kontinuálně jeví jako nesporný a výjimečný. Například mezinárodní festival Divadlo v Plzni nebo festival Divadlo evropských regionů v Hradci Králové, ostravský loutkový festival Spectaculo interesse, liberecká Mateřinka apod.

Mezi prvním kolem grantového řízení, v němž divadelní komise bodovala umělecký přínos a kvalitu všech přihlášených projektů, a kolem druhým, ve kterém jim podle bodového pořadí přiřkla konkrétní finanční podporu, byly ministerskou mocí mezi významné a mimořádné kulturní akce zařazeny tři projekty, a to včetně (ve dvou případech velmi nadstandardní) výše grantu.

Dva z nich, festival Divadelní svět Brno a Grand festival smíchu Pardubice, přitom grantová komise ohodnotila bodově tak nízko, že by na finanční podporu vůbec nedosáhly.

Třetí – Divadelní ceny Thálie – vůbec nepodaly v řádném termínu grantovou žádost, takže by se z procesního hlediska ve hře o granty vůbec ocitnout neměly.

Pražskému divadelnímu festivalu německého jazyka, který byl naopak řádně doporučen mezi prioritní akce, byla navržená podpora zase ministerským zásahem významně zkrácena ve prospěch jiných projektů.

Zkrátka: ministerstvo kultury bez odůvodnění nerespektovalo názor odborné komise. V případě Divadelních cen Thálie, jimž přiřklo do nebe volající podporu jeden milion a 800 tisíc korun – jeden z nejvyšších grantů vůbec, dokonce nerespektovalo ani vlastní pravidla grantového řízení.

Grantová komise proto v otevřeném dopise požádala ministra kultury Jiřího Bessera, aby takový postup veřejnosti vysvětlil a zveřejnil pravidla, podle nichž jeho úřad postupoval při zařazení zmíněných projektů mezi prioritní a při rozhodování o výši jejich podpory.

Komise považuje festival německy mluvících divadel za jednu z mála šancí české divadelní veřejnosti k setkání se špičkovou evropskou divadelní kulturou. Neměla jinou šanci než podpořit jej z prostředků určených pro ostatní žadatele. Nezbyly tak peníze na jiné projekty, které by si podle bodového hodnocení rovněž grantovou podporu zasloužily.

Autorka zasedá v patnáctičlenné grantové komisi ministerstva kultury pro oblast divadla

Související