Bývalá umělecká vedoucí projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 Yvona Kreuzmannová bude požadovat omluvu od ředitele projektu Tomáše Froydy za to, že uvedl nepravdivé údaje o výši jejího platu. Jde o další eskalaci sporu, jež má politické pozadí a který část kulturní veřejnosti vnímá jako snahu odstranit Kreuzmannovou od projektu, který si sama vychovala, prosadila a dostala tak město Plzeň do jedinečné situace.

Ředitel projektu Froyda nedávno navrhl, aby Kreuzmannové nebyla prodloužena smlouva. Správní rada návrh schválila, ačkoliv podle Kreuzmannové nejméně dvakrát jednala v neúplném složení a také nevydala oficiální stanovisko. Ve středu Froyda oznámil, že důvodem byla mimo jiné monitorovací zpráva, kterou bývalá umělecká vedoucí poslala do Bruselu a která prý závažně porušila smlouvu i princip loajality, a také finanční požadavky Kreuzmannové. "Celý postup ředitele Froydy je sérií pochybení," tvrdí bývalá umělecká manažerka projektu.

Například v přihlášce do druhého kola soutěže o titul EHMK se píše, že do volných pozic budou zaměstnanci dosazováni na základě výběrového řízení, což se ale delší dobu neděje. Kreuzmannová argumentuje tím, že něco takového nemohla v monitoringu EU tajit. Zmiňuje také porušování dalších dokumentů společnosti Plzeň 2015, například strategii společnosti schválené správní radou. Podle ředitele projektu Kreuzmannová v monitorovací zprávě například uvedla, že její pracovněprávní postavení je na základě chování města nejisté a nestabilní, čímž prý monitorovací výbor uvedla záměrně v omyl a "vědomě jej zneužila ke svým vlastním osobním finančním cílům".

"Společnost jí (Kreuzmannové) za rok 2011 poskytla mzdu v celkové výši 773.000 Kč, a to bez zdravotního a sociálního pojištění a bez cestovních náhrad, což nepovažuji za nejisté či nestabilní postavení," napsal Froyda v prohlášení. Dodal, že mu bývalá umělecká vedoucí předložila finanční požadavky, které odmítl.

Kreuzmannová se proti tomu ohradila s tím, že její čistý příjem vloni dosahoval kolem 40 tisíc korun měsíčně. "Dotaz na vyšší platové ohodnocení jsem vznesla, když jsem zjistila, že v manažerské pozici v týmu EHMK je zaměstnána osoba s platem v uvedené výši, tedy 72.000 Kč měsíčně. Moje zásluhy o titul, kvalifikace, jazykové vybavení, kontakty a know-how jsou podstatně vyšší, proto bych očekávala i přiměřený rozdíl platů," uvedla.

Kreuzmannová odmítla i Froydovo hodnocení monitorovací zprávy, o níž napsal, že obsahuje tendenční, jednostranné a nepravdivé údaje, mimo jiné o nepřipravenosti některých plzeňských kulturních institucí města "akceptovat evropskou dimenzi a poskytnout zázemí pro realizaci zajímavých projektů". O čemž však Kreuzmannová jako autorka projektu byla spravena nejlépe.

"Pro Brusel jsme s týmem otevřeně popsali silné a slabé stránky přípravného procesu i jeho hrozby... Největší obavy mají experti z politických tlaků a nízkého respektu města k týmu a autonomii uměleckého vedení. Bohužel i v Plzni nyní vidíme, proč tomu tak je," uvedla Kreuzmannová.

Společnost Plzeň 2015 připravuje naplnění projektu evropského města kultury. Od loňského podzimu přišla o dvě vůdčí osobnosti. Ještě před Kreuzmannovou odešel na vlastní žádost tehdejší ředitel Milan Svoboda, který se významně podílel na zisku titulu pro město. Na jeho místo nastoupil ředitel plzeňského Divadla Alfa Froyda.

Pozici Kreuzmannové, která se na kulturní scéně nezapomenutelně zapsala coby iniciátorka mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha, od ledna zastává režisér a herec Petr Forman.

Související