Bývalý ředitel Divadla pod Palmovkou Petr Kracik říká, že dosud nezná závěry kontroly, na jejichž základě na něj Praha podává trestní oznámení.

Podle kontroly z konce loňského roku, kterou zadal Kracikův nástupce Michal Lang, se v divadle údajně zkresloval hospodářský výsledek. Chyběly také inventury majetku a skoro dva roky se neplatilo pojištění proti pracovním úrazům.

Za zpožděnou platbu pojišťovna naúčtovala divadlu přibližně 133 tisíc korun. Město chce peníze vymáhat po Kracikovi a jeho bývalé kolegyni.

"Jediné, co mohu potvrdit, je vyměření škody za neplacení pojištění. Nemohu vysvětlit, proč se tak stalo, prostě se to zapomnělo zaplatit a pojišťovna nás na tuto chybu bohužel neupozornila," odpověděl Kracik.

Dokumenty o této chybě prý viděl, napsal odboru kultury magistrátu dopis s tím, že pokud se tak stalo, je připraven vše uhradit. "Odpovědi se mi nedostalo," doplnil.

Evidence majetku byla podle něj při jeho odchodu v pořádku. "Sám jsem osobně předal veškerý movitý majetek, který byl řádně zapsán v evidenci majetku Divadla pod Palmovkou. A to opravdu fyzicky: byla provedena za mé každodenní přítomnosti inventarizace veškerého majetku, která byla provedena komisí, již stanovil nastupující ředitel.”

“Výsledek této kontroly byl pro mne uspokojivý: nedohledána jedna židle. Vše zaprotokolováno," uvedl bývalý ředitel.

Rozhodnutí městské rady o návrhu trestního oznámení zná prý Kracik jen z médií, ale v rukou ho nemá, proto ho prý nemůže komentovat.

"Do dnešního dne jsem neobdržel jediné stanovisko kontrolního odboru ani stanovisko k této zprávě od odboru kultury MHMP, který mou práci řídil, hodnotil a každoročně auditoval. Musím tedy čekat na obsah trestního oznámení, abych pochopil, v čem konkrétně byla chyba," uvedl.

Podle náměstka primátora Václava Novotného město oznámení podat musí. "Radost z toho samozřejmě nemáme, ale nemůžeme dělat, že výsledek auditu neexistuje, porušili bychom tím zákon," řekl již dříve Novotný.

V textu oznámení je uvedeno, že například v roce 2011 byl hospodářský výsledek zvýšen o zhruba 1,5 milionu. V témže roce je v účetnictví vykázána ztráta asi 235 tisíc korun, podle kontrolorů přitom měla být asi 1,8 milionu.

Provozovatelem Divadla pod Palmovkou je Praha. Město prostory divadla nyní rekonstruuje, poničila je loňská povodeň. Rekonstrukce má být hotova do konce roku a vyjde na 40 milionů korun.

Související