Fenomén individualismu v západní společnosti chce v příští sezoně prozkoumat brněnské HaDivadlo. Dvě inscenace v hlavní repertoárové linii připraví nový umělecký šéf Ivan Buraj, jednu jeho předchůdce Marián Amsler a jednu hostující Lucie Ferenzová, jak vyplývá z dramaturgického plánu.

Tři další novinky vzniknou pro komornější Studio HaDivadla, které chce Buraj více otevřít mladým tvůrcům a experimentálním počinům.

Burajova programová koncepce navazuje na pětileté Amslerovo působení. Divadlo chápe jako veřejný prostor, jenž je zároveň nástrojem ke zkoumání současného světa včetně jeho kontroverzních rysů. "Věříme, že v době, kdy se mnohá z divadel profilují jako místa s primárně konzumní funkcí 'jednoduše bavit', je nutné naopak artikulovat divadla 'druhá', divadla sledující jiný řád," popsal svou vizi Buraj.

Pro sezonu 2015/2016 chystá Buraj autorskou dramatizaci románu Gustava Flauberta Paní Bovaryová a inscenaci Strýčka Váni od Antona Pavloviče Čechova. Ferenzová si vybrala meziválečný román Ericha Kästnera Fabian s použitím motivů ze hry Kupcovy smlouvy od Elfriede Jelinekové. Amsler připravuje autorský projekt On, scénickou kontemplaci o mnohosti virtuálních identit současného člověka.

Další alternativou k hlavní scéně HaDivadla se kromě Studia stane od příští sezony také Klubovna, která naváže na cyklus komorních literárních večerů Café. Klubovna zastřeší setkání s osobnostmi spjatými s HaDivadlem, koncerty, autorská či scénická čtení, přednášky a debaty s osobnostmi o tématech, která rezonují ve společnosti nebo se odrážejí přímo v inscenacích sezony.

"Přejeme si, aby HaDivadlo nebylo jen divadlem, které naplňuje svůj umělecký program, ale aby se z něj stala kulturní instituce, která vytváří veřejný prostor, v němž se mohou lidé setkávat, vést dialog nad aktuálními tématy, a také kulturní institucí, která vytváří prostor pro uplatnění mladých začínajících tvůrců," uvedl Buraj.

Související