Ministr kultury Daniel Herman v pondělí vládě předloží jeden ze strategických dokumentů resortu, Koncepci účinnější podpory umění na léta 2015 až 2020.

Ta je pokračováním dokumentu, který se zabýval podporou umění ze strany státu v minulých letech. Zahrnuje tedy i úkoly, které se v minulém období nestihly splnit. Na rozdíl od předchozího období se nezabývá oblastí kinematografie, muzeí, galerií a knihoven, protože ty připravují či mají vlastní koncepce, sdělila mluvčí MK Simona Cigánková.

Předchozí koncepce na léta 2006 až 2013 byla vůbec prvním strategickým dokumentem z oblasti umění od roku 1990. Materiál předkládaný nyní na vládu konstatuje, že "reálná ekonomická situace ČR v letech 2007 až 2013 a snižování veřejných rozpočtů vedlo k tomu, že se nepodařilo záměry koncepce z velké části naplnit". Nesplněné úkoly přešly do koncepce nové.

Ministerstvo kultury ale uvádí, že "samotné přijetí koncepce je rozpočtově neutrální a jednotlivé úkoly budou realizovány v míře odpovídající aktuálním rozpočtovým možnostem resortu".

Koncepci zpracoval Institut umění – Divadelní ústav. Koncepce v první části, která shrnuje předchozí období, zmiňuje ekonomické dopady kulturních akcí. Divadelní ústav spustil internetovou kalkulačku, na níž si je mohou pořadatelé spočítat.

Ekonomická studie Pražského quadrienále z roku 2011 například ukázala, že akce přinesla státu dvakrát více, než do ní vložil, podobně zisková byla pro hlavní město. Každá koruna rozpočtu PQ vygenerovala téměř šest korun na obratu české ekonomiky a dvě koruny na HDP.

Nástroje podpory umění, které koncepce zmiňuje, jsou institucionální, ekonomické či legislativní. Podle autorů koncepce je třeba novelizovat zákon o některých druzích veřejné podpory, přijmout dlouho očekávaný zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře, aplikovat nový občanský zákoník na oblast umění, prosazovat daňové úlevy pro vybrané umělecké aktivity a nižší sazby DPH i možnost snížení daňového základu za uměleckou činnost či dědické daně darováním uměleckých děl.

Ministerstvo kultury by podle koncepce mělo přidat peníze do grantů v oblasti živého umění a vytvořit nové programy, třeba zvláštní program pro podporu festivalů. Mělo by zajistit naplňování nového Programu státní podpory současného umění a architektury v galeriích a výstavních síních a zlepšit akviziční politiku státu.

Koncepce při úvahách o financování umění ze strany státu počítá s programovým prohlášením vlády, podle nějž by se výdaje na kulturu měly zvyšovat tak, aby v roce 2017 činily jedno procento ze státního rozpočtu.

Pokud by se mělo splnit, musel by rozpočet MK v roce 2017 činit skoro 15,5 miliardy korun. Letos resort hospodaří s přibližně 11,5 miliardy, na příští rok se počítá zatím s téměř 12 miliardami.

Související