Ředitel Činohry Národního divadla Michal Dočekal byl zvolen novým prezidentem Unie evropských divadel, zkráceně UTE. Naváže na práci svého předchůdce Ilana Ronena, ředitele izraelského národního divadla Habima.

Funkční období prezidenta UTE je dvouleté a může být o jedno období prodlouženo, jak informoval mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

Unie je společenstvím divadel, jehož úkolem je podílet se na rozvoji Evropské unie prostřednictvím kultury a divadla. UTE například propaguje inscenace a představení připravená v partnerské spolupráci. Každoročně organizuje i divadelní festival, na kterém bývá zastoupen různý počet členských divadel.

"Unie evropských divadel sdružuje osmnáct významných divadel napříč celou Evropou - od Osla přes Vídeň po Řím a od Frankfurtu přes Moskvu do Atén. Být zvolen jejím prezidentem není jen velká čest a závazek, ale i ocenění práce celého Národního divadla," uvedl Dočekal. Zvolen byl na nedělním zasedání UTE ve vídeňském divadle Volkstheater.

Činohra ND je členem UTE od roku 2009 a podílela se na řadě společných projektů, například na mezinárodním projektu Emergency Entrance. Zúčastnila se i mezinárodních festivalů v členských divadlech v Kluži, v Remeši či v Bělehradě.

Dalším společným projektem v rámci UTE bude nultý ročník mezinárodního festivalu Cross roads / Křižovatky, který je plánován na podzim 2016 v Praze.

UTE byla založena v březnu 1990 z iniciativy Giorgia Strehlera a Jacka Langa za podpory francouzského ministerstva kultury. Mezi jejími dalšími aktivitami je například organizace divadelních dílen pro mladé herce, režiséry a scénografy, výstav prací evropských scénografů či mezinárodních konferencí.

Unie vydává množství publikací, jako jsou katalogy výstav, festivalové programy a sborníky z konferencí.

Související