Akce Evropského hlavního města kultury letos do Plzně přilákaly přes milion návštěvníků. Výrazně přibylo ubytovaných lidí, několikanásobně přibylo turistů v infocentru a stoupl i počet turistických prohlídek organizovaných městem.

Podle údajů Českého statistického úřadu měla Plzeň za letošní tři čtvrtletí největší meziroční nárůst počtu turistů z krajských měst a překonala i Prahu. Novinářům to ve středu řekla ředitelka městské organizace Plzeň – TURISMUS Zuzana Koubíková.

Přesné vyhodnocení projektu EHMK bude Plzeň zpracovávat i pro Evropskou komisi na začátku příštího roku.

"Za první tři čtvrtletí tohoto roku se v Plzni ubytovalo přes 194 tisíc hostů, což je o 13,7 procenta více než za stejné období loňského roku. Počet přenocování činil ke konci září více než 380 tisíc, i v tomto případě jde o třináctiprocentní meziroční nárůst," uvedla Koubíková.

Ve třetím čtvrtletí, kdy projekt EHMK nabízel velké atraktivní akce, vzrostl počet návštěvníků meziročně o 17 procent. Vyšší počet turistů zaznamenala Plzeň už loni. V porovnání s rokem 2013, kdy se akce EHMK nekonaly, se tedy počet přenocování ve městě letos zvýšil o 30 procent.

Zhruba dvě třetiny turistů, kteří v Plzni přespali, byli zahraniční hosté. Dominovali Němci, kteří tvořili 42 procent zahraničních návštěvníků. Výrazně přibylo Rakušanů. Oproti loňsku jich přijelo o 126 procent víc. Přispělo k tomu mimo jiné zpřístupnění bytů od architekta Adolfa Loose spojovaného s Vídní.

Ještě výraznější růst návštěvnosti zaznamenává Plzeň v jednodenní turistice. Počet klientů turistického informačního centra se letos zčtyřnásobil. Od ledna do konce října společnost Plzeň – TURISMUS organizovala 1070 prohlídek pro více než 27 tisíc lidí. Je to asi pětkrát více než za stejné období loňského roku, kdy bylo prohlídek 218.

Kromě údajů z ČSÚ pracuje město také se zbytkovými daty mobilních operátorů. Podle těchto předběžných údajů přijelo do Plzně od ledna do konce září 1,75 milionu lidí – zejména za trávením volného času. V tomto počtu nejsou zahrnuti lidé, kteří byli v Plzni více než osmkrát za čtvrt roku, tedy lidé, kteří v Plzni žijí, pracují či do města jezdí za nákupy.

Díky EHMK Plzeň plnila světová média včetně novin a magazínů. V českých médiích vyšlo o EHMK na 3000 článků. Pokud by si prostor, který novináři z celého světa věnovali městu, radnice platila jako reklamu, stálo by to mnoho milionů korun.

Tématu EHMK se v zahraničí věnovalo přes 200 reportáží v tisku, 30 reportáží v rozhlase, přes 20 v televizi a stovky výstupů na internetových stránkách médií. "Například ceníková cena inzerce na stranu A3 ve Frankfurter Allgemeine Zeitung stojí 65 tisíc eur, tedy asi 1,8 milionu korun. Nám vyšel článek v deníku i v jeho on-line verzi," řekla Koubíková.

V sobotním magazínu deníku Le Figaro s nákladem 410 tisíc kusů vyšel článek o Plzni a lázeňském trojúhelníku na 11 stranách, Plzni se z toho věnovaly čtyři strany. Pokud by si město mělo za článek jako reklamu v tomto rozsahu zaplatit, stál by kolem 4,2 milionu korun, uvedla.

Související