Podle návrhu státního rozpočtu pro rok 2017 by ministerstvu kultury chybělo 3,5 miliardy k tomu, aby dosáhlo jednoho procenta ze státního rozpočtu. Splnění tohoto podílu výdajů na kulturu přitom vláda slíbila ve svém programovém prohlášení.

Ministr kultury Daniel Herman nicméně věří, že se vládnímu slibu přiblíží. "Chci zdůraznit, že při vyjednávání rozpočtu své kroky povedu zcela systémovou cestou, tedy budu požadovat naplnění vládního programového prohlášení – přiblížení se k jednoprocentnímu podílu státního rozpočtu," sdělil v pátek Herman.

Návrh státního rozpočtu, který ještě dozná změn, počítá pro kapitolu kultura se sumou 11,843 miliardy, což je o 136 milionů korun víc než letos. V pondělí návrh rozpočtu projedná vláda.

Herman říká, že jeho prioritami zůstává kromě zvyšování rozpočtu kapitoly platová stabilizace a zvyšování výdajů na živé i neživé umění.

Resort má pro přibližování se k jednomu procentu materiál nazvaný Aproximační strategie, který Herman nechal vypracovat po svém nástupu do funkce.

Podle něj peníze z rozpočtu MK, které šly čistě na kulturu loni, činily 0,61 procenta státního rozpočtu.

Pokud by se plán aproximace, tedy přibližování, měl plnit, musel by Herman mít letos k dispozici 12,8 miliardy korun, dostal by se tak po odečtení výdajů na církve na 0,79 procenta státního rozpočtu. Letošní rozpočet resortu je zatím 11,7 miliardy.

V roce 2017 by podle dokumentu – a podle v něm uvedené předpokládané výše státního rozpočtu 1,215 miliardy korun v roce 2017 – musely výdaje resortu dosáhnou 15,4 miliard. MK by tak bylo na 0,99 procenta státního rozpočtu.

Ministr kultury říká, že bude usilovat o navýšení rozpočtu v duchu programového prohlášení vlády. "Své argumenty budu opírat o ekonomický růst země, dopadové studie v oblasti živého a neživého umění a rozboru platové situace v resortu. Zejména v jeho příspěvkových organizacích jsou vzdělaní, kvalitní odborníci, jejichž platy se pohybují hluboko pod průměrem," uvedl ministr.

Rozpočet MK obsahuje také částky na činnost zákonem evidovaných církví. Ta se po přijetí zákona o majetkovém vyrovnání snižuje, příští rok má být 1,3 miliardy, o rok později 1,2 miliardy a v roce 2019 by to mělo být 1,15 miliardy.

Přes rozpočet MK se také vždy ke konci roku vyplácí finanční náhrada související s restitucemi, vždy kolem dvou miliard korun.

Schválený výhled na rok 2017 obsahuje i peníze pro Program péče o národní kulturní poklad ve výši jedné miliardy. Z programu se financují opravy či novostavby sídel některých kulturních institucí, aktuálně Národního muzea, v příštím roce by měla proběhnout další etapa oprav Klementina a rekonstrukce Státní opery. Obě akce počítají s náklady kolem miliardy.

Rozpočet MK pro rok 2018 počítá s miliardou do tohoto programu, stejně jako v dalším roce. Dotace na filmové pobídky v letech 2017 až 2019 činí 800 milionů korun ročně.

Související