Historickou komedii Počestné paní plzeňské aneb Mistr ostrého meče, speciálně upravenou na míru plzeňské činohry, v sobotu v premiéře uvedlo Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

Režie se ujala vedoucí činoherního souboru divadla Natália Deáková. Podle ní má inscenace být historickou veselohrou a zároveň i moralitou.

Nejbližší reprízy se uskuteční ve středu 1. a v sobotu 25. listopadu, znovu bude hra na programu v pondělí 25. prosince.

Dramaturgyně a autorka textu Klára Špičková adaptovala na místní poměry a přímo pro plzeňský herecký soubor hru Karla Krpaty Mistr ostrého meče, která se stala předlohou slavného filmu Martina Friče Počestné paní Pardubické z roku 1944.

Při psaní textu Špičková vycházela ze skutečných historických postav Plzně.

Hlavním hrdinou je kat Jan Huss, první z dynastie Hussů, která na plzeňských popravištích a v mučírně působila přes sto let.

"Kat neměl nikde jednoduchý život. Vždy musel žít za městskými hradbami nebo u nich. V hospodě vždy seděl sám na třínohé židli a pil z hrnku bez ucha, v kostele seděl na zvláštní lavici a cejch jeho mistrovství dopadal i na celou popravčí rodinu. Na druhou stranu byli popravčí často díky podrobné znalosti anatomie lidského těla dobrými léčiteli," říká Špičková.

Příběh se odehrává v roce 1710. Rodina kata Hussa je odsouzena k podřadnému postavení. Přestože kat ostatní převyšuje svou důstojností, bezúhonnou morálkou a pracovitostí, je neustále vystavován ponižování, pomluvám a intrikám.

Jeho žena Rosina si ale díky své chytrosti dokáže poradit se závistí, hloupostí a malostí ostatních "počestných" měšťanů.

"Chtěli jsme poukázat třeba na to, jak lehce si na druhém najdeme chyby, když chceme zakrýt ty své. Jak málo stačí, aby pomluva začala žít svým vlastním životem a stala se skutečně nebezpečnou. Jak lpíme na svých zdánlivých jistotách, které nám zaručují iluzi pohodlných životů, a co s nimi udělá hrozba jinakosti," shrnuje režisérka Deáková.

Dobovou atmosféru hry dokreslují bohaté historické kostýmy Jany Smetanové, scénu odkazující k místním reáliím vytvořil Pavel Svoboda. Autorem hudby je Jakub Kudláč.

V titulní roli kata se představí Jan Holík, jeho ženu Rosinu hraje Zuzana Ščerbová. V rolích klevetivých měšťanek vystoupí hvězdy činoherního souboru Monika Švábová, Jana Kubátová či Štěpánka Křesťanová.

V rolích počestných měšťanů účinkují Jan Maléř, Ondřej Rychlý nebo Jaroslav Matějka.