Byl to způsob, jakým Gertrude Steinová přemýšlela o válce, jenž inspiroval předního současného německého skladatele Heinera Goebbelse k adaptaci jejích deníků nazvaných Války, které jsem prožila z roku 1943.

„Steinová kladla zvláštní důraz na rozdíl mezi osobním prožitkem války a tím, jak násilí a válečnou vřavu vnímá veřejnost. Ukazuje to, jak je těžké o válce vůbec hovořit,“ řekl Goebbels v pondělí v Praze, když hovořil o své scénické adaptaci Steinové nazvané Písně o prožitých válkách. Ty v pondělí večer v pražském Divadle Archa uvede tuzemský Orchestr Berg pod taktovkou Petera Vrábela.

Vystoupení se koná v rámci festivalu Pražské jaro a sám Goebbels se zdráhá označit jej za koncert. „Toto dílo ukazuje, jak různě dovedeme vnímat. Jinak vnímáme slovo, jinak zvuk a jinak hluk. Proto považuji Písně o prožitých válkách za něco mezi koncertem, divadlem a předčítáním knihy,“ řekl skladatel.

„Když čtete, máte nejrozvinutější představivost. Chtěl bych to zachovat i teď – byť posluchači budou v situaci, kdy text bude někdo číst před nimi, snad je to o tu volnost představivosti nepřipraví,“ dodal.

Pro Orchestr Berg bylo podle jeho šéfdirigenta Petera Vrábela podstatné, že Goebbels svolil pracovat s textem v češtině. Dílo Steinové, které česky nevyšlo, pro potřeby inscenace přeložil básník Jiří Měsíc, který se věnuje také hudbě.

„Když jsem toto dílo vloni uváděl ve Francii, existovaly dva překlady do francouzštiny, protože Steinová tam kdysi žila,“ připomněl Goebbels. „Ani jeden z překladů ale nešel použít, protože překladatelé se věnovali jen příběhu – a opomněli to, jak Steinová psala. Tam, kde používala repetice a opakovala stejné slovo, jej vypouštěli nebo ho nahrazovali slovem zcela jiným. Proto jsme si i ve Francii museli vytvořit vlastní překlad.“

Skladatel si prý i s vedením Orchestru Berg ještě před pěti dny elektronicky vyměňoval nahrávky určitých pasáží skladby a pracoval na tom, aby byly v českém překladu správně rytmizovány.

Goebbels v Praze hovořil také o tom, jak Steinová v roce 1943 vnímala druhou světovou válku nikoliv jako jedinečný konflikt toho času, nýbrž jen další v řadě válek, jimiž si lidstvo prošlo v minulých stoletích. „Srovnává to, co se děje v roce 1943, s válkami, o nichž si čte v Shakespearově Macbethovi či Richardu III.,“ upozornil.

Tím také Goebbels objasnil, proč do své adaptace zakomponoval části hudby Matthewa Locka ze 17. století k Shakespearově Bouři. Tuto část skladby Orchestr Berg zahraje na dobové barokní nástroje.

SCÉNICKÝ KONCERT

Heiner Goebbels: Písně o prožitých válkách

Petr Wajsar: Vápenná sinfonietta

Orchestr Berg

Peter Vrábel - dirigent

25. května, 20 hodin

Divadlo Archa, Praha, uváděno v rámci festivalu Pražské jaro

„Jsem vždy rád, když mě okolnosti donutí se dobovými nástroji zaobírat a dobře se s nimi naučit pracovat,“ dodal dirigent Vrábel.

Ředitelka orchestru Eva Kesslová pak připomněla, že pro Berg není běžné zabývat se hudebním divadlem. Přesto orchestr s Heinerem Goebbelsem poprvé spolupracoval před více než deseti lety a od té doby uvedl řadu jeho skladeb.

Po hudebním divadlu Schwarz auf Weiss, inscenovaném roku 2009 v rámci festivalu Struny podzimu a znovu pak v roce 2011, jsou ale nynější Písně o prožitých válkách teprve druhým zásadním Goebbelsovým dílem v repertoáru Bergu.