V dalším kole podpory uměleckých projektů z peněz Evropské unie, které udílí program Kreativní Evropa, získala Česká republika jen málo příspěvků. V jedné ze dvou kategorií nebodovala vůbec.

"Podpora projektů evropské spolupráce z programu znamená pro Českou republiku významný propad," konstatují zástupci české kanceláře Kreativní Evropa - Kultura.

Vedoucí kanceláře Eva Žáková uvedla, že příčiny neúspěchu nezná. Neuspěly ale i další země a stále platí, že největší počet úspěšných partnerů vykazují staré členské státy.

Program EU Kreativní Evropa od roku 2014 navazuje na dřívější programy Media a Kultura. V letech 2014 až 2020 má k dispozici celkem 1,46 miliardy eur, v přepočtu zhruba 40 miliard korun. "V rámci tohoto programu nedochází k rozdělování grantů mezi účastnické státy, ale projekty jsou hodnoceny výlučně na základě kvality," řekl Karel Barták, který působí v programu Kreativní kultura v Bruselu.

"Je mi samozřejmě líto, že se českým organizacím letos nepodařilo prosadit. Problém byl možná ve vyhledávání zahraničních partnerů," uvedl s tím, že celková úspěšnost letos klesla na pouhých 12 procent kvůli nízkému rozpočtu.

"Pokud se od roku 2017 začne rozpočet zvyšovat, jak se plánuje v sedmiletém výhledu, úspěšnost poroste, včetně šancí českých organizací," dodal Barták.

Programu Kultura se Česko účastní přes deset let, většinou v rámci jedné výzvy získalo nějakou podporu kolem deseti projektů s českou účastí.

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu nyní zveřejnila výsledky výzvy s uzávěrkou v říjnu 2015, v nichž se české organizace zapojí do tří projektů spolupráce.

V projektech menšího rozsahu bylo podpořeno 51 projektů ze 404 podaných žádostí v celkové výši 9,8 milionu eur. Česká republika podala šest žádostí, z nichž nebyla podpořena žádná ani v roli žadatele, ani v roli partnera.

V kategorii projektů většího rozsahu bylo schváleno 15 projektů z podaných 125 žádostí v celkové výši 27 milionů eur. Jediná žádost podaná za Česko nebyla schválena.

V roli partnera uspěly ve třech projektech celkem čtyři české organizace: Čtyři dny, Česká centra, reSITE a Česká filharmonie.

Čtyři dny jsou jedním z sedmnácti partnerů projektu In Situ Act, jejž podala francouzská Lieux Publics Association.

Česká centra a ReSITE se spolu s osmi dalšími partnery přidali k žádosti německého Goethe-Institutu na projekt Shared Cities: Creative Momentum.

Česká filharmonie je pak jedním z pěti partnerů projektu European Orchestra Laboratory II, za nějž ručí nizozemský Het Symfonieorkest.

Vedoucí kanceláře Žáková ve středu řekla, že příčiny českého neúspěchu nelze specifikovat s ohledem na mezinárodní charakter programu a provázanost partnerů žádajících projektů. Rovněž nejsou k dispozici hodnocení jednotlivých žádostí od agentury v Bruselu, jak uvedla.

Celkové procento úspěšnosti projektů v rámci krátkodobějších i dlouhodobých projektů je ale velmi nízké.

Podle výsledků výzvy je zřejmé, že Česká republika nebyla v příslušných kategoriích jedinou zemí, která neuspěla. "Též je z výsledků patrný nízký počet podpořených partnerů z nových členských a přistupujících zemí. Největší počet úspěšných partnerů stále vykazují staré členské státy a počet podpořených projektů koreluje počtu žádostí, tedy čím více žádostí, tím více podpořených projektů," dodala Žáková.

Související