Soubor staré hudby Collegium 1704 v pondělí otevře svoji novou sezonu 2016/2017 koncertem v pražském Rudolfinu. Zaznějí na něm Mariánské nešpory Claudia Monteverdiho.

Provedením nešpor orchestr zároveň předjímá skladatelovo 450. výročí narození. Koncert se bude opakovat v úterý 25. října. Hned v pátek pak nešpory zazní v Annenkirche na zahajovacím koncertě drážďanské sezony Collegia 1704.

"Monteverdiho Mariánské nešpory jsou převratným dílem, ve kterém jeho autor spojuje umění vrcholné vokální polyfonie s nově se rodící operní řečí a instrumentální virtuozitou," uvedl k otvíracímu koncertu vedoucí souboru a dirigent Václav Luks.

“Díky jeho originalitě a tvůrčí odvaze můžeme obdivovat dnes toto dílo především jako jedinečný monument, který otevírá s počátkem nového věku budoucí cesty vývoje evropské hudby," dodal Luks.

Vystoupení Collegium 1704 se v nové sezoně přemístí z kostela sv. Anny – Pražské křižovatky do Rudolfina.

Změnu si mimo jiné vyžádala zvýšená návštěvnost koncertů souboru. Zatímco Pražská křižovatka pojme 400 lidí, do Rudolfina se jich vejde víc než dvojnásobné množství.

Kromě koncertů v Rudolfinu jsou připraveny dva programy v kostele sv. Šimona a Judy, kde se 31. prosince uskuteční dva silvestrovské koncerty s programem z děl Jana Dismase Zelenky. Jeho tvorba je vedle skladeb Johanna Sebastiana Bacha a hudby evropských panovnických dvorů stěžejní dramaturgickou linií nové sezony.

Velikonoční koncerty souboru 6. a 7. dubna s programem Janových pašijí J. S. Bacha povede dánský dirigent Lars Ulrik Mortensen, vedoucí tělesa Concerto Kodaň.

Z hostujících pěvců se v průběhu sezony s Collegiem 1704 představí francouzská altistka Lucile Richardotová a basista Jan Martiník.

Související