Ve Spojených státech ve středu ve věku pětadevadesáti let zemřel hudební skladatel českého původu Karel Husa. S odvoláním na jeho rodinu to uvedla Daniela Pokorná.

Husa je v zahraničí pokládán za jednoho z nejznámějších současných českých hudebních skladatelů, v Česku byl známý méně. Husa roku 1969 obdržel prestižní Pulitzerovu cenu za hudbu za Smyčcový kvartet č. 3.

Na protest proti okupaci Československa v roce 1968 složil symfonii Hudba pro Prahu 1968.

Karel Husa po studiu skladby a dirigování na pražské konzervatoři a AMU dále studoval dirigování v Paříži. "Do Paříže odešel v roce 1946 a poté do USA, do Severní Karolíny. Ve Spojených státech byl velice váženým skladatelem a dirigentem, dirigování vyučoval také na univerzitě," uvedla Daniela Pokorná.

Po únoru 1948 se Husa nevrátil do Československa a byl zbaven občanství. V roce 1954 přesídlil jako hudebník do USA, o čtyři roky později získal americké občanství.

V roce 1968 na protest proti okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy složil Hudbu pro Prahu 1968. V Praze byl znovu až v roce 1970, kde s pražskými symfoniky tuto skladbu nahrál. Ve vlasti a rodném městě ji ale mohl veřejně uvést až o 20 let později, 13. února 1990 ve Smetanově síni Obecního domu.

Symfonie se dočkala světového úspěchu a zaznamenala 8000 uvedení. Také řada dalších Husových skladeb byla dedikována Praze nebo Čechám.

Husa byl nositelem řady ocenění a čestných doktorátů. V roce 1995 mu jako prvnímu českému skladateli udělil prezident Václav Havel medaili Za zásluhy 1. stupně.

Skladatelsky Husa vycházel z romantismu, který obohatil o nové moderní kompoziční postupy. Dirigoval řadu studentských orchestrů, ale i amerických a evropských profesionálních těles, s nimiž procestoval celý svět.

Související