Letošní, 18. ročník Letních slavností staré hudby, který se v Praze uskuteční mezi 11. červencem a 7. srpnem, přenese návštěvníky do sídla francouzských králů Versailles.

V podání českých i zahraničních interpretů zazní výběr barokních instrumentálních i vokálních skladeb, z nichž některé budou uvedeny v novodobé premiéře. Pořadatelé ve středu představili program.

Hudbu hranou na dvoře francouzských králů v 17. století festival nabídne v kostele sv. Šimona a Judy, v Letním refektáři Strahovského kláštera, ve Dvořákově síni Rudolfina, v Tereziánském sále Břevnovského kláštera, na Zámku Troja a v prostředí Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě.

"Po loňských Benátkách jsme se letos dramaturgicky přesunuli do dalšího významného hudebního centra Evropy 17. a 18. století," uvedla výkonná ředitelka festivalu Josefína Matyášová.

"Nechceme ovšem nabízet tisíckrát uvedené skladby. Naším cílem je představit ve své době významná, avšak u nás ne vždy známá díla, ať už se jedná o monumentální chrámovou hudbu, podmanivé operní árie a suity z baletů či lehčí a komornější hudbu, jež zněla v královských komnatách," dodala.

Úvodní koncert nazvaný Král nebes 11. července v kostele sv. Šimona a Judy přinese díla složená za vlády Ludvíka XIV. Zazní v podání čtveřice sólistů a sboru Centra pro barokní hudbu ve Versailles Les Pages et les Chantres za doprovodu orchestru Collegium Marianum a pod taktovkou Oliviera Schneebeliho.

Závěrečný koncert s názvem Slavnost pro krále Slunce představí operní árie a suity z baletů pro Ludvíka XIV. od Andrého Campry, Jeana-Baptisty Lullyho a Andrého Cardinala Destouchese.

Koncert se koná 7. srpna ve Dvořákově síni Rudolfina a bude jedinečný tím, že orchestr Collegium Marianum zahraje na kopie smyčcových nástrojů ze slavného dvorního versaillského orchestru, takzvaných Dvaceti čtyř králových houslí (Les Vingt-quatre Violons du roi).

"Z Versailles proudil v době baroka kulturní vliv do celé Evropy. Na dvoře Ludvíka XIV. kvetla všechna umění a hudební zejména," dodala dramaturgyně festivalu Jana Semerádová, která je zároveň uměleckou vedoucí souboru Collegium Marianum.

Související