Soubor barokní hudby Collegium 1704 zahájí sezonu v úterý 3. října v pražském Rudolfinu vrcholnými díly Jana Dismase Zelenky a Johanna Sebastiana Bacha.

Sezona Collegia 1704 se letos uskuteční v Dvořákově síni Rudolfina a již tradičně paralelně v drážďanském Anenském kostele.

Otevře ji jeden z klenotů barokního repertoáru, Zelenkova skladba Missa Omnium Sanctorum. V programu zahajovacího koncertu jí bude předcházet Bachova Missa in g.

Collegium 1704 v minulosti se Zelenkovou mší slavilo úspěch například na mezinárodním hudebním festivale Oude Muziek v Utrechtu v roce 2012.

"Zatímco Bachova tvorba je bytostně ukotvená v luteránské tradici, Zelenkova poslední mešní kompozice představuje nesmírně virtuosní, emocionálně vypjatý styl vycházející zejména z italské katolické tradice, okořeněný navíc Zelenkovou originalitou a dechberoucí invencí," uvedl k programu zahajovacího koncertu dirigent a zakladatel Collegia 1704 Václav Luks.

V následujícím programu 26. listopadu zazní další dvě Bachovy skladby spolu s díly dvou předních německých skladatelů Georga Phillipa Thelemanna a Georga Friedricha Händela.

Předvánoční program se letos uskuteční v duchu 450. výročí narození Claudia Monteverdiho. Výběr z jeho poslední sbírky duchovních skladeb Selvy morale e spirituale zazní 19. prosince.

Následující silvestrovský koncert 31. prosince v premiéře nabídne mimo jiné provedení Dixit Dominus Leonarda Lea.

Druhá část sezony odstartuje 20. února 2018 provedením oratoria Magdalena u nohou Kristových od skladatele Antonia Caldary.

Na dalším dvojkoncertu 27. března a 3. dubna 2018 zazní jedno z nejproslulejších děl světové oratorní literatury – Mesiáš Georga Friedricha Händela.

Sezonu Collegium 1704 završí koncertem 19. dubna 2018, na němž představí anglický repertoár složený z děl Williama Byrda, Tomkinse, Johna Blowa a Henryho Purcella.

Jeden z vrcholů letošních mezinárodních koncertů představuje debut Collegia 1704 ve Státní opeře v Hamburku operou Návrat Odyssea od Claudia Monteverdiho.

Již tuto středu 13. září Collegium 1704 představí jeden z objektů pražského průmyslového areálu bývalých závodů ČKD pojmenovaný Collbenka 1704, kde vznikl prostor pro zkoušení uměleckých souborů a pořádání kulturních akcí.

Prostor v Kolbenově ulici ve Vysočanech začal soubor upravovat v lednu letošního roku. Celkové náklady na rekonstrukci hrazenou z peněz souboru si vyžádají přes tři miliony korun.

Po vzoru Holešovic nebo Karlína by se Collegium 1704 chtělo projektem Collbenka 1704 podílet na znovuoživení další průmyslové zóny v Praze a zpřístupnit Collbenku veřejnosti.

Související