Miliony pasažérů si budou moci zpříjemnit cestu londýnským metrem básní českého básníka Jaroslava Seiferta. Jeho báseň A sbohem se během letních měsíců objeví ve vagónech metra v rámci oblíbeného projektu Poems on the Underground (Básně v metru). "K miliónům veršů na světě přidal jsem jen pár slok/ Nebyly o nic moudřejší než píseň cvrčků/ To vím/ Odpusťte mi/ Už končím," píše Seifert na začátku básně A sbohem ze sbírky Morový sloup. Báseň byla publikována v Británii v překladu Ewalda Oserse ve sbírce The Selected Poetry of Jaroslav Seifert (Vybrané básně Jaroslava Seiferta) z roku 1986.

V rámci akce Poems on the Underground (Básně v podzemce) uvidí cestující osm řádků zmíněné Seifertovy básně. "Poetry is with us from the start/ Like loving, like hunger, like the plague, like war," překládá zde Osers Seifertova slova "Poezie jde s námi od počátků/ jako milování, jako hlad, jako mor, jako válka".

Básně zdobí londýnskou podzemní dráhu od roku 1986, kdy celý projekt zahájila americká spisovatelka Judith Chernaiková. Od té doby se básně v metru mění třikrát do roka a zůstávají vyvěšené nejméně deset týdnů.

Chernaiková nyní vybírá básně do metra spolu s básníky Cicely Herbertovou a Gerardem Bensonem. Na letošní léto se rozhodli zařadit i báseň českého nositele Nobelovy ceny A sbohem ze sbírky Morový sloup. Kromě Seifertových veršů uvidí cestující podzemní drahou toto léto též verše klasiků Blakea a  Wordswortha.  

"Jaroslav Seifert tak symbolicky uzavírá program kulturních akcí k českému předsednictví Evropské unie," řekl šéf Českého centra v Londýně Ladislav Pflimpfl.

Básně, které se objeví v metru, vyjdou v říjnu v antologii Best Poems on the Underground (Nejlepší básně z metra). Podle Českého centra do ní bude zahrnuta báseň Jaroslava Seiferta, stejně jako verše dalšího českého básníka Miroslava Holuba.

Část Seifertovy básně "z podzemky" v originále... 

Poezie jde s námi od počátků.  

Jako milování,

jako hlad, jako mor, jako válka.

Někdy byly mé verše pošetilé

až hanba.

Ale za to se neomlouvám.

Věřím, že hledat krásná slova

je lepší

než zabíjet a vraždit.

... a v překladu

Poetry is with us from the start.

Like loving,

like hunger, like the plague, like war.

At times my verses  were embarassingly foolish.

But I make no excuse.

I believe that seeking beautiful words

is better than killing and murdering.

 

Související