Cenu dostane ve středu 19. května v prostorách The Chemistry Gallery v ulici U Kanálky na Vinohradech, v domě, kde kritik F. X. Šalda (na snímku) dlouhá léta žil.

Jednasedmdesátiletý historik Brabec je oceňován za knihu Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty (1991-2008) vydanou nakladatelstvím Akropolis.

Brabec patří k nejvýraznějším osobnostem českého literárního a akademického života, přestože v posledních desetiletích publikoval pouze časopisecky. Je kromě své literárněhistorické práce také editorem díla Jaroslava Seiferta a předním znalcem díla T. G. Masaryka.

Oceněný svazek shrnuje jeho studie, přednášky, konferenční příspěvky a bohatou tvorbu publicistickou. Vedle prací věnovaných obecně problémům literární historie je těžiště knihy v autorových masarykovských studiích.

Doplňují je studie věnované osobnostem, z nichž k některým se Brabec opakovaně po léta vrací, například H. G. Schauerovi, E. Chalupnému, F. X. Šaldovi, V. Černému, K. Teigovi, Z. Kalandrovi, F. Vodičkovi a K. Šiktancovi.

Zastoupeny jsou též studie sledující například antisemitismus v literatuře přelomu 19. a 20. století, literárněhistorické zkoumání baroka, interpretace expresionismu ve 20. letech 20. století, problémy estetické normy v totalitním systému či literární historie v 70. a 80. letech 20. století. Druhá část knihy představuje Brabcovu publicistickou tvorbu.

Společnost F. X. Šaldy obnovila svou činnost po téměř 40 letech zákazu v roce 1990. Šaldovu cenu udělovala od roku 1995 do roku 1998 a po několika letech prodlevy ji udílí znovu od roku 2002.

Cena F. X. Šaldy vyzdvihuje vynikající výkony v oblasti umělecké kritiky (zejména literární, divadelní, výtvarné, filmové a hudební), mimořádné ediční počiny a práce uměleckohistorické.

Dosavadními jejími laureáty se stali například Milan Jungmann, Vladimír Just, Jiří Cieslar, Lubomír Dorůžka, Karel Kraus, Karel Thein či Jindřich Černý. Součástí letošní ceny je fotografie Štěpánky Steinové.

Související