Ministryně kultury Alena Hanáková dnes na tiskové konferenci zveřejnila laureáty Státních cen za kulturu, které ve středu 24. října večer předá v Národním divadle. Záznam uvede týž den Česká televize.

Státní cenu za literaturu převezme za dosavadní dílo Ivan Wernisch. Za překladatelské dílo Státní cenu získá romanista Vladimír Mikeš.

Cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla převezme choreograf Pavel Šmok, v oblasti hudby klavíristka a pedagožka Zuzana Růžičková. Porota pro oblast výtvarného umění vybrala historika umění, odborníka na secesi Petra Wittlicha a za přínos architektuře získá cenu Emil Přikryl.

Státní cena za literaturu a překladatelské dílo se uděluje od roku 1995. Je určena k ohodnocení buď významného původního díla české literatury, nebo dosavadní literární tvorby. Ceny Ministerstva kultury se udělují od roku 2003. Udělením cen Ministerstvo hodnotí výjimečné umělecké tvůrčí nebo interpretační počiny, nebo oceňuje dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.

Uklízeč na hvězdárně

"Naše porota udělila cenu antikváři Ivanu Wernischovi, pracuje v antikvariátu Ztichlá klika. Oslavil v létě sedmdesátiny, ale tohle jubileum rozhodně nebylo důvodem k tomu, aby u té příležitosti dostal nějakou cenu," uvedl předseda komise Josef Chuchma stím, že porota posuzovala celkem 28 návrhů a Wernisch byl od začátku favoritem. Ivan Wernisch je setrvale přítomen v české literatuře, v posledním desetiletí i jako pozoruhodný editor, připomněl Chuchma.

"Přitom sám stojí jakoby na okraji, sám zpochybňuje, co je to poezie, jaké jsou její kánony, připomněl pozapomenutá jména české literatury, sám zpochybňuje svoji tvorbu tím, že neustále zkouší něco nového," vyzdvihl důvody udělení ceny Wernischovi.

Ivan Wernisch patří ke klasikům české poezie. Básně a drobné prózy kontinuálně píše a publikuje od konce 50. let. Debutoval v roce 1961 sbírkou Kam letí nebe, v roce 2010 publikoval třísvazkový výbor z díla Příběh dešťové kapky. Zatím poslední knihou byla sbírka poezie, nazvaná téměř manifestačně Nikam (2011).

Wernisch je mistrem libovolného žánru i stylu, nejčastěji navazuje na poetiku expresionismu a dada. Působil též jako překladatel (zejména z německého jazyka) a editor. Připravil čtyři antologie z díla „zapomenutých, opomíjených a opovrhovaných“ českých autorů od počátků národního obrození po rok 1948.

Narodil se 18. června 1942 v Praze, vystudoval Vyšší průmyslovou školu keramickou v Karlových Varech a poté vystřídal řadu zaměstnání (např. betonář vyhnívacích nádrží na Trojském ostrově, uklízeč na petřínské hvězdárně, dělník u chemické injektáže na stavbě metra, strážný a noční hlídač mj. v autoparku v Praze – Jižním Městě a ve skladu nábytku v Ďáblicích). Po roce 1990 pracoval v redakci Literárních novin, od roku 1999 je zaměstnancem pražského antikvariátu Ztichlá klika.

Žijeme v novém politickém barbarství

Státní cenu za celoživotní překladatelské dílo obdrží Vladimír Mikeš, významný český romanista, překladatel a esejista. Překládá ze španělské, francouzské a italské literatury napříč dobami i žánry. Do jeho bibliografie, čítající na sto položek, patří Molière, Cervantes, Racine, Lorca, Pasolini, Cocteau, Prévert, nebo Ionesco. Věnuje se rovněž vlastní beletristické tvorbě, zejména dramatu a próze.

V roce 2009 vyšlo jeho překladatelské opus magnum: Dantova Božská komedie. „Já Danta cítím jako básníka ‚současného‘, dokonce má naší době víc co povědět než leckterý básník dnešní. Žijeme v novém politickém barbarství,“ říká ke svému překladu Božské komedie.

Čtyřikrát za zásluhy

V oblasti divadla porota vybírala z 15 návrhů. Cenu Ministerstva kultury za celoživotní umělecké zásluhy v rozvoji tanečního a divadelního umění v České republice a propagaci české hudby a tanečního umění ve světě získá Pavel Šmok.

Za celoživotní přínos české hudbě v rovině umělecké i pedagogické a její prezentaci v zahraničí udělí ministryně cenu Zuzaně Růžičkové. Její interpretační záběr sahá od baroka po současné české skladatele.

Petr Wittlich dostane cenu za dlouhodobou teoretickou a pedagogickou činnost v oblasti dějin výtvarného umění. Celoživotně je spjat s oborem dějin umění na FF UK, kde byl pro několik generací historiků umění živoucím guru. Je autorem mimo jiné tří publikací o českém secesním umění, mezi něž patří rozměrná Česká secese z roku 1982. "Celý život sledoval změny myšlení v uměleckých vědách, vždy integroval do samotných dějin umění příbuzné obory, například sociologii umění nebo ikonografii," dodal předseda výtvarné komise Vít Havránek.

Emilu Přikrylovi udělí ministryně cenu za dlouhodobé umělecké a pedagogické zásluhy v oblasti architektury. K jeho známým projektům patří rekonstrukce Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Přikryl sice za sebou nemá příliš mnoho realizací, podle odborníků se ale vyznačují kvalitou, která mu již dnes zajišťuje nesporné místo na Parnasu české architektury.

Související